Význam divergence
Co znamená slovo divergence? Zde naleznete 13 významů slova divergence. Můžete také přidat význam slova divergence sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

divergence


odchýlení, odklon, rozbíhání; neshoda, rozpor, rozbíhavost
Zdroj: islo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

divergence


skalární velièina charakterizující objemovou hustotu výtoku vektorové velièiny. Matematicky se jedná o limitu (pro objem V jdoucí k 0) z integrálu vektoru K pøes plochu (skalárním souèinem) uzavírajíc [..]
Zdroj: labo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

divergence


rozbíhavost
Zdroj: labo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

divergence


Divergence je nesoulad mezi cenou a indikátorem (oscilátorem). Rozeznáváme 2 druhy. Býèí a medvìdí divergence. Pøi býèí divergenci mùžeme oèekávat brzké otoèení ceny smìrem nahoru a naopak pøi [..]
Zdroj: fxstreet.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

divergence


Situace, při které pohyb indikátoru nepotvrzuje pohyb ceny.
Zdroj: czechwealth.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

divergence


Situace, kdy pohyb indikátoru nepotvrzuje pohyb ceny.
Zdroj: easyinvest.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

divergence


rozbíhavost, rozpor, odklon (napø.divergentní - rozbíhavé myšlení)
Zdroj: pppbruntal.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

divergence


Situace, při které pohyb indikátoru nepotvrzuje pohyb ceny.
Zdroj: ludvik-turek.com

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

divergence


Oční souhyb, pohyb obou očí směrem ven.
Zdroj: detskeoci.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

divergence


rozbíhavost, rozpor, odklon (napø.divergentní - rozbíhavé myšlení)
Zdroj: help24.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

divergence


Ve vektorovém počtu je divergence diferenciální operátor udávající zřídlovost vektorového pole. Je-li např. zkoumaným polem gradient teploty (vektory nechť udávají např. rychlost vedení tepla), potom [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

divergence


divergence
Zdroj: ped.muni.cz

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

divergence


Divergence je americký film z roku 2014 režiséra Neila Burgera, založený na stejnojmenné knize od Veronicy Roth. Jedná se o první filmové zpracování knižní série Divergence, které produkovali Lucy Fis [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< disperze DMC >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam