Význam domácí násilí
Co znamená slovo domácí násilí? Zde naleznete 4 významů slova domácí násilí. Můžete také přidat význam slova domácí násilí sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

domácí násilí


nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči manželovi nebo jinému, kdo v rodinné domácnosti manželů žije, může soud na návrh dotčeného manžela omezit, popřípadě i vyloučit na určenou dobu právo druhého manžela v domě nebo bytě bydlet. Totéž platí pro rozvedneé manžele Právo domáhat se ochrany proti domácímu násilí má také každá jiná [..]
Zdroj: business.center.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

domácí násilí


Jakákoli forma fyzického, sexuálního nebo psychického násilí anebo výhrůžek fyzickým násilím v rámci rodiny nebo domácnosti, které zjevně narušují bezpečí, blaho a zdraví postižených členů rodiny. Zah [..]
Zdroj: gender.webnode.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

domácí násilí


/ násilí v rodině Jakákoli forma fyzického, sexuálního nebo psychického násilí a/nebo použití fyzické či emocionální síly a/nebo výhrůžek fyzickým násilím včetně násilí sexuálního v rámci rodiny nebo domácnosti. Zahrnuje zneužívání dětí, incest, násilí na partnerce (partnerovi) a sexuální nebo jiný druh zneužívání členů domácnosti. [..]
Zdroj: alternativazdola.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

domácí násilí


Domácí násilí je násilí mezi sobě blízkými osobami, které žijí ve společné domácnosti. Jedná se o vztah, kdy jedna osoba (násilník) získává nad druhou osobou (obětí) moc, přičemž intenzita násilí se č [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< domácký zaměstnanec doložka nejvyšších výhod >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam