Význam dovednost
Co znamená slovo dovednost? Zde naleznete 10 významů slova dovednost. Můžete také přidat význam slova dovednost sami

1

0   0

dovednost


schopnost v určitém oboru odvést kvalitní práci | schopnost, zručnost, obratnost, způsobilost, nadání, vlohy, důvtipnost, um
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

dovednost


Souèást kvalifikace, schopnost používat nástroje èi znalosti, v užším slova smyslu jen zruènost. V bìžné øeèi bývá èasto nazývána chybnì umìním, dovednost sama o sobì však ještì umìním není. [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

dovednost


viz kognitivní dovednost
Zdroj: fim.uhk.cz

4

0   0

dovednost


viz percepèní dovednost
Zdroj: fim.uhk.cz

5

0   0

dovednost


viz zrakovì-prostorová dovednost
Zdroj: fim.uhk.cz

6

0   0

dovednost


e Fertigkeit, e Gewandheit
Zdroj: pamprofi.cz

7

0   0

dovednost


vyjadřuje, že člověk má vědomosti a zkušenosti potřebné pro vykonávání určité činnosti. Osvojení určité dovednosti znamená, že se člověk naučil, co má dělat (má příslušné vědomosti) a jak to má dělat (dokáže přenést své vědomosti do praxe). To zároveň znamená, že někdo jiný může pozorovat jeho dovednost v akci. [..]
Zdroj: mladezvakci.cz

8

0   0

dovednost


Schopnost získaná uèením, èi praxí. Též anglicky "skill". seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

9

0   0

dovednost


Jazykové znalosti zahrnují několik oblastí, jako je čtení, psaní, poslech a mluvení. Říká se jim řečové dovednosti. Znalost gramatiky a slovní zásoby je také možno procvičovat odděleně a často se obje [..]
Zdroj: linguanet-worldwide.org

10

0   0

dovednost


Dovednost (angl. skill) je učením získaná dispozice ke správnému, kvalitnímu, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti vhodnou metodou. Jinými slovy jde o vlastnost živého objektu, která vyjadř [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova dovednost
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< karyatida chlapec >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam