Význam dualismus
Co znamená slovo dualismus? Zde naleznete 9 významů slova dualismus. Můžete také přidat význam slova dualismus sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

dualismus


snaha dívat se skrze věci z více úhlů pohledu a najít ,tak rovnováhu v řešení.
gruzapyšný - 29. května 2017

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

dualismus


Pojem dualismus (z latinského duo „dva“) obvykle označuje dvojitost, podvojnost. Dualismus lze vnímat jako speciální případ pluralismu. Dualismus se používá v několika významech: Dualismus (náboženstv [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

dualismus


dvojitost, podvojnost, dualita
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

dualismus


každá filos. nauka, jež vykládá a odvozuje svět ze dvou rovnocenných a oddělených principů, např. ducha a hmoty nebo dobra a zla.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

dualismus


Opak monismu, filozofie uznávající rovnocennost materiálních i duchovních základù všeho. Vìdomá snaha o smíøení materialismu a idealismu. Vždy jde o odtržení vìdomí od hmoty, ve svých d [..]
Zdroj: marxismus.cz

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

dualismus


Dualismus (z lat. dualis, dvojitý, podvojný) je velmi široký pojem, který může znamenat přesvědčení, že: skutečnost se nám ukazuje v polaritě dvou protikladných aspektů; skutečnost je třeba vysvětlova [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

dualismus


Dualismus (z lat. dualis, dvojitý, podvojný) je velmi široký pojem, který může znamenat přesvědčení, že: skutečnost se nám ukazuje v polaritě dvou protikladných aspektů; skutečnost je třeba vysvětlova [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1 Thumbs up   2 Thumbs down

dualismus


1. obecnì: teorie založená na tom, že existují pøirozené a neredukovatelné rozdíly mezi dvìma druhy entit, resp. dva na sobì nezávislé, protikladné principy. Nìkdy se zjednodušuje na tvrzení, že reáln [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

9

1 Thumbs up   2 Thumbs down

dualismus


Dualismus (z lat. dualis, dvojitý, podvojný) je přesvědčení, že základem celé skutečnosti je věčný boj mezi božstvy či silami dobra a zla. Dává tak odpověď na otázku, odkud se ve světě bere zlo, utrpe [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< distinkce solventnost >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam