Význam element
Co znamená slovo element? Zde naleznete 10 významů slova element. Můžete také přidat význam slova element sami

1

4   0

element


Živel, prvek. Patří k nim země, vzduch, oheň a voda plus duch, který je všechny zahrnuje (viz Akáša). Elementy jsou chápány jako říše nebo přírodní kategorie (hmotné i nehmotné) a n [..]
Zdroj: world-of-magic-super.blog.cz

2

2   0

element


Element (z lat. elementum, prvek, písmeno) znamená něco jednoduchého, prvotního, z čeho se složitější věci skládají nebo se z nich dají odvodit (např. elementy dráhy). Může znamenat: [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

element


prvek
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0   0

element


(lat., písmeno, částice, počátek), dále nerozložitelný prvek, počátek, základ světa.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

5

0   0

element


prvek složka, souèástka
Zdroj: islo.cz

6

0   0

element


Element - prvek programovacího jazyka HTML èi obecnì prvek XML jazyka. HTML element se skládá z poèáteèního tagu a jeho atributù, dále vnitøního textu a koncového (uzavíracího) tagu.
Zdroj: it-slovnik.cz

7

0   0

element


A flight of two aircraft.
Zdroj: voodoo-world.cz

8

0   0

element


Formation of two aircraft.
Zdroj: voodoo-world.cz

9

0   0

element


Trochu zjednodušeně lze říci, že elementy jsou různě velké kousky dokumentu psaného v jazyce HTML a jeho nástupce XHTML. Jednotlivé elementy se skládají z tzv. tagů a  [..]
Zdroj: adaptic.cz

10

0   0

element


v informační technologii je HTML element, struktura v HTML dokumentu a způsob, jakým hierarchicky srovnat obsah.
Zdroj: bezpecne-online.cz

Přidat význam slova element
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< brightness grade >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam