Význam emigrant
Co znamená slovo emigrant? Zde naleznete 3 významů slova emigrant. Můžete také přidat význam slova emigrant sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

emigrant


vystìhovalec; vyhnanec, vyhoštìnec
Zdroj: islo.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

emigrant


– osoba, opouštějící území svého domovského státu s cílem usídlit se v zahraničí;  
Zdroj: mvcr.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

emigrant


Emigrace (z lat. ex-migrare, vystěhovat se) je opuštění (či útěk ze) země původu a přestěhování se do jiné země. Podobně imigrace znamená přistěhování se, což je totéž, ale z pohledu cílové země emigr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< emfyzém emocionalita >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam