Význam emisní ážio
Co znamená slovo emisní ážio? Zde naleznete 11 významů slova emisní ážio. Můžete také přidat význam slova emisní ážio sami

1

5   0

emisní ážio


Emisní ážio rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií, pokud je emisní kurz vyšší než jmenovitá hodnota akcie.
Zdroj: yourfirm.cz

2

1   0

emisní ážio


Emisní ážio je rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho tržní hodnotou - tržní hodnota je vyšší. V opačném případě se jedná o emisní disážio.
Zdroj: az-data.cz

3

1   0

emisní ážio


Emisní ážio je vlastním zdrojem financování akciové společnosti, avšak v rozvaze této společnosti se nepromítne na účtu 411 - základní kapitál, nýbrž na zvláštním účtu 412 – [..]
Zdroj: firmus.cz

4

0   0

emisní ážio


Rozdíl mezi emisní cenou akcie a její jmenovitou hodnotou (pokud je jmenovitá hodnota vyšší, jde o disážio).
Zdroj: patria-direct.cz

5

0   0

emisní ážio


rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií, pokud je emisní kurz vyšší než jmenovitá hodnota akcií Pramen § 248 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Viz tak [..]
Zdroj: business.center.cz

6

0   0

emisní ážio


 – rozdíl mezi jmenovitou hodnotou emitovaných akcií a jejich prodejní cenou (emisním kurzem).
Zdroj: domacifinance.cz

7

0   0

emisní ážio


Rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho tržní hodnotou.
Zdroj: financialmarkets.cz

8

0   0

emisní ážio


Emisní ážio je rozdíl mezi akcií v nominální hodnotě a akcií v emisní hodnotě, jinými slovy „emisní příplatek“. Důvodem pro stanovení emisního ážia může být například snah [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   1

emisní ážio


Rozdíl mezi emisní cenou akcie a její jmenovitou hodnotou (pokud je jmenovitá hodnota vyšší, jde o disážio).
Zdroj: nextfinance.cz

10

0   1

emisní ážio


rozdíl mezi emisní cenou akcie a její jmenovitou hodnotou (pokud je jmenovitá hodnota vyšší, jde o disážio)
Zdroj: czechcapitalinvest.cz

11

0   1

emisní ážio


Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií, v případě, že je emisní kurz vyšší než jmenovitá hodnota akcií.
Zdroj: podnikejsnadno.cz

Přidat význam slova emisní ážio
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< EBT emisní disážio >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam