Význam enkulturace
Co znamená slovo enkulturace? Zde naleznete 4 významů slova enkulturace. Můžete také přidat význam slova enkulturace sami

1

2   0

enkulturace


Proces osvojování kulturních tradic, jazyka a dovedností jedincem od jeho narození v rámci určité kultury.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

2

0   0

enkulturace


Vědomá nebo nevědomá integrace jedince do kultury, která jej obklopuje v sociálním útvaru, do nějž jedinec náleží. Je též jednou z dimenzí výchovy, vzdělávání a učení v jejich kulturoformní,...
Zdroj: andromedia.cz

3

0   0

enkulturace


Enkulturace je část socializačního procesu, během něhož se například původně neutrální a nekulturní novorozenec stane integrální součástí společnosti, jejíž kulturu přejímá. E [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   1

enkulturace


proces uèení se jedince žít ve spoleènosti a její kultuøe
Zdroj: islo.cz

Přidat význam slova enkulturace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< enkapsulace entalpie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam