Význam enter
Co znamená slovo enter? Zde naleznete 6 významů slova enter. Můžete také přidat význam slova enter sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

enter


vstoupit | zadat
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

enter


  vlo¾i" Enter
Zdroj: klasici.sk (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enter


Enter je studiové album od nizozemské kapely Within Temptation.
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

enter


Enter - onaèení klávesy, která slouží pro potvrzení odeslání vstupních informací. Pøi editaci textu slouží k odøádkování - tedy pøesunutí kurzoru na zaèátek dalšího øádku. Na standardní klávesnici se [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

enter


Klávesa Enter Enterje klávesa na pravém okraji počítačové klávesnice. Na klávesnici s číslicovým rozšířením se opakuje na pravém kraji této číslicové části. Překlad anglického slova Enter znamená vstu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

enter


Enter je studiové album od nizozemské kapely Within Temptation.
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< trust entry >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam