klasici.sk

Website:http://www.klasici.sk
Obdržené pozitivní hlasy25
Obdržené negativní hlasy15
Karma:9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (478)

1

3   1

random


  náhodný, µubovoµný random sample
Zdroj: klasici.sk

2

2   0

multitasking


  súbe¾né spracovanie viac úloh
Zdroj: klasici.sk

3

1   2

boot


zavádza" (systém) boot sector
Zdroj: klasici.sk

4

1   0

bundle


balík bundling
Zdroj: klasici.sk

5

1   0

domain name


  názov domény dot-com
Zdroj: klasici.sk

6

1   0

dummy


  prázdny, fiktívny, formálny
Zdroj: klasici.sk

7

1   0

enter


  vlo¾i" Enter
Zdroj: klasici.sk

8

1   0

face


  rez písma typo
Zdroj: klasici.sk

9

1   0

hardware


  hardware, mechanické a elektronické vybavenie poèítaèa header
Zdroj: klasici.sk

10

1   0

homepage


  domovská stránka host
Zdroj: klasici.sk


Pro zobrazení všech definic slova 478 se přihlašte, prosím.