Význam exprese
Co znamená slovo exprese? Zde naleznete 6 významů slova exprese. Můžete také přidat význam slova exprese sami

1

1   0

exprese


vyjádøení, vyslovení; výraz, výraznost
Zdroj: islo.cz

2

0   0

exprese


(lat. ex-primere, vyjadřovat), výraz, který chápeme či přijímáme bezprostředně.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

0   0

exprese


"..".
Zdroj: savci.upol.cz

4

0   0

exprese


výraz, vnitřní napětí. Expresivní výtvarný projev usiluje o silné působení na diváka. Využívá například přehnané barevné nadsázky a deformace.
Zdroj: zs-vytvarka.webnode.cz

5

0   0

exprese


vnìjší vyjádøení vnitøních prožitkù
Zdroj: help24.cz

6

0   0

exprese


Exprese (z lat. ex-premó, ex-pressus, výrazný, vyražený) znamená výraz, vyjádření: Exprese genu v molekulární biologii Stejného původu je také: Expres, expresní - od 1600 "zvláš [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova exprese
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< evoluce extáze >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam