Význam fotografie
Co znamená slovo fotografie? Zde naleznete 11 významů slova fotografie. Můžete také přidat význam slova fotografie sami

1

13 Thumbs up   1 Thumbs down

fotografie


Slovo „fotografie“ pochází z řeckých slov φως fós („světlo“) a γραφις grafis („štětec“, „psací hrot“) nebo γραφη grafê, což dohromady znamená v přesném překladu „kreslení světlem“ nebo „zprostředkování pomocí obrysů“ anebo zkrátka „kreslení“. Fotografie je výsledkem fotografování, při kterém dochází k získávání a uchovávání obrazu pomocí určitých r [..]
Zdroj: bontia.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

fotografie


zhotovování trvalých obrazových záznamù pomocí úèinkù svìtla na citlivou vrstvu filmu nebo desky; snímek, obraz takto vytvoøený; nauka o metodách a prostøedcích této èinnosti; obor výtvarného umìní [..]
Zdroj: islo.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

fotografie


Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí specifických reakcí na světlo, a také výsledek tohoto procesu. Zahrnuje získání záznamu světla tak, jak jej odrážejí objekty, na světlocitliv [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

fotografie


obraz předmětů vzniklý optickým zobrazením na citlivou vrstvu | * | technika vytváření a upravování fotografií (1) | * | foto, snímek, fotka | fotografování, focení
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

2 Thumbs up   3 Thumbs down

fotografie


Je způsob, jak zachytit aktuální obraz. Prostřednictvím moderních technologií lze uchovat vzpomínky na lidi, prostředí či situace. Fotografie můžeme pořizovat formou digitálního fotoaparátu (v tomto případě nahráváme obraz na paměťovou kartu, výhodou je možnost fotografie libovolně upravovat či mazat) nebo můžeme obraz zachycovat na fotografický film - oproti paměťové kartě již nemůžeme do zachycených fotografií nijak zasahovat.
Floencze - 17. dubna 2014

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

fotografie


Mohou tvořit součást přihlášky průmyslového vzoru místo jiného vyobrazení. Fotografie jako druh vyobrazení průmyslového vzoru musí zaznamenat všechny charakteristické vlastnosti vnějšího vzhledu předmětu přihlášky průmyslového vzoru, a sice v tolika pohledech,aby z nich byly patrné tvarové, obrysové nebo jiné zvláštnosti předmětu přihlášky. Frenčíz [..]
Zdroj: patentovakancelar.cz

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

fotografie


pa'aki • fotografie na památku pa'aki mo suvenia
Zdroj: dominicweb.eu

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

fotografie


Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí specifických reakcí na světlo, a také výsledek tohoto procesu. Zahrnuje získání záznamu světla tak, jak jej odrážejí objekty, na světlocitliv [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

fotografie


Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí specifických reakcí na světlo, a také výsledek tohoto procesu. Zahrnuje získání záznamu světla tak, jak jej odrážejí objekty, na světlocitliv [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   2 Thumbs down

fotografie


Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí specifických reakcí na světlo, a také výsledek tohoto procesu. Zahrnuje získání záznamu světla tak, jak jej odrážejí objekty, na světlocitliv [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   5 Thumbs down

fotografie


fotografie
Zdroj: cs.wiktionary.org

<< temeno hot >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam