Význam fotografie
Co znamená slovo fotografie? Zde naleznete 11 významů slova fotografie. Můžete také přidat význam slova fotografie sami

1

12   1

fotografie


Slovo „fotografie“ pochází z řeckých slov φως fós („světlo“) a γραφις grafis („štětec“, „psací hrot“) nebo γραφη grafê, což dohromady znamená v přesném překladu „kreslení světlem“ nebo „zprostředkování pomocí obrysů“ anebo zkrátka „kreslení“. Fotografie je výsledkem fotografování, [..]
Zdroj: bontia.cz

2

1   1

fotografie


zhotovování trvalých obrazových záznamù pomocí úèinkù svìtla na citlivou vrstvu filmu nebo desky; snímek, obraz takto vytvoøený; nauka o metodách a prostøedcích této èinnosti; obor [..]
Zdroj: islo.cz

3

1   1

fotografie


Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí specifických reakcí na světlo, a také výsledek tohoto procesu. Zahrnuje získání záznamu světla tak, jak jej odrážejí obje [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1   2

fotografie


obraz předmětů vzniklý optickým zobrazením na citlivou vrstvu | * | technika vytváření a upravování fotografií (1) | * | foto, snímek, fotka | fotografování, focení
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

2   3

fotografie


Je způsob, jak zachytit aktuální obraz. Prostřednictvím moderních technologií lze uchovat vzpomínky na lidi, prostředí či situace. Fotografie můžeme pořizovat formou digitálního fotoaparátu (v tomto případě nahráváme obraz na paměťovou kartu, výhodou je možnost fotografie libovolně upravovat či mazat) nebo můžeme obraz zachycovat na fotografický film - oproti paměťové kartě již nemůžeme do zachycených fotografií nijak zasahovat.
Floencze - 17. dubna 2014

6

0   2

fotografie


Mohou tvořit součást přihlášky průmyslového vzoru místo jiného vyobrazení. Fotografie jako druh vyobrazení průmyslového vzoru musí zaznamenat všechny charakteristické vlastnosti vnějšího vzhledu předmětu přihlášky průmyslového vzoru, a sice v tolika pohledech,aby z nich byly patrné tvarové, obrysové nebo jiné zvlášt [..]
Zdroj: patentovakancelar.cz

7

0   2

fotografie


pa'aki • fotografie na památku pa'aki mo suvenia
Zdroj: dominicweb.eu

8

0   2

fotografie


Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí specifických reakcí na světlo, a také výsledek tohoto procesu. Zahrnuje získání záznamu světla tak, jak jej odrážejí obje [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   2

fotografie


Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí specifických reakcí na světlo, a také výsledek tohoto procesu. Zahrnuje získání záznamu světla tak, jak jej odrážejí obje [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   2

fotografie


Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí specifických reakcí na světlo, a také výsledek tohoto procesu. Zahrnuje získání záznamu světla tak, jak jej odrážejí obje [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   5

fotografie


fotografie
Zdroj: cs.wiktionary.org

Přidat význam slova fotografie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< temeno hot >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam