Význam fotosyntéza
Co znamená slovo fotosyntéza? Zde naleznete 11 významů slova fotosyntéza. Můžete také přidat význam slova fotosyntéza sami

1

6   0

fotosyntéza


Proces, při kterém je energie slunečního záření přijímána zelenými rostlinami a přeměňována na energii chemických vazeb.
Zdroj: chmu.cz

2

2   0

fotosyntéza


přeměna anorganických látek na látky organické za působení slunečního světla
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0   0

fotosyntéza


využití svìtelné energie k syntéze organických látek z vody a oxidu uhlièitého u rostlin se zeleným barvivem.
Zdroj: labo.cz

4

0   0

fotosyntéza


Proces, pøi kterém je energie sluneèního záøení pøijímána zelenými rostlinami a pøemìòována na energii chemických vazeb.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

5

0   0

fotosyntéza


biochemický proces, pøi nìmž se v rostlinách mìní anorganické látky v organické za využití svìtelné energie
Zdroj: islo.cz

6

0   0

fotosyntéza


Základní proces udržující život na zemi. Látkově se jedná o přeměnu anorganických látek na látky organické. Energeticky je to přeměna světelné energie na chemickou. K tomu, aby mohl [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

7

0   0

fotosyntéza


soubor dějů, při kterých se využívá světelné energie k syntéze cukrů
Zdroj: agromanual.cz

8

0   0

fotosyntéza


Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se měn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

fotosyntéza


Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se měn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   1

fotosyntéza


Jedná se o základní proces udržující život na zemi. Jedná se o přeměnu anorganický látek na látky organické. Energeticky je to přeměna světelné energie na chemickou. Proto, aby mohl organismus…
Zdroj: microbelift.cz

11

0   1

fotosyntéza


– biochemický dìj, pøi nìmž se svìtelná energie pøemìòuje na energii chemickou, z anorganických látek chudých na energii (CO2 a H2O) vznikají látky organické, z nichž se mùže energ [..]
Zdroj: usbf.cz

Přidat význam slova fotosyntéza
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< pijavice melancholie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam