chmu.cz

Obdržené pozitivní hlasy18
Obdržené negativní hlasy6
Karma:13 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (62)

1

6   0

fotosyntéza


Proces, při kterém je energie slunečního záření přijímána zelenými rostlinami a přeměňována na energii chemických vazeb.
Zdroj: chmu.cz

2

3   1

kryosféra


Stále zamrzlé části Země, včetně ledovců, ledových ker, stálé sněhové pokrývky a permafrostu (někdy se chápe jako součást hydrosféry).
Zdroj: chmu.cz

3

2   0

exhalace


Vypouštění nebo únik (znečišťujících) látek do prostředí (zejména do atmosféry).
Zdroj: chmu.cz

4

2   0

migrace


Pohyb (stěhování) jedinců (lidí) či jejich částí vedoucí k rozšíření druhu (přemístění populace).
Zdroj: chmu.cz

5

1   2

ekosystém


Funkční soustava živých i neživých složek životního prostředí, které se navzájem ovlivňují.
Zdroj: chmu.cz

6

1   1

evaporace


Výpar vody z půdy.
Zdroj: chmu.cz

7

1   1

geosféra


Půda, skály, oceány a řeky.
Zdroj: chmu.cz

8

1   0

hydrosféra


Vodní obal Země. Je souhrnem veškeré vody na Zemi ve všech skupenstvích. Hydrosféra je v průniku s atmosférou, litosférou, pedosférou a biosférou. 
Zdroj: chmu.cz

9

1   0

skleníkový efekt


Jev, při němž vodní pára a další plyny, které se v atmosféře vyskytují v přirozeném množství, ovlivňují radiační bilanci Země a následně zapříčiňují její vyšší teplotu (o 33 °C).
Zdroj: chmu.cz

10

0   0

aerosol


Malá, prouděním vzduchu se šířící kapalná či pevná částice nebo jejich skupina.
Zdroj: chmu.cz


Pro zobrazení všech definic slova 62 se přihlašte, prosím.