Význam gender
Co znamená slovo gender? Zde naleznete 8 významů slova gender. Můžete také přidat význam slova gender sami

1

1   1

gender


rod | pohlaví
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   1

gender


Je označení pro věci či činnosti, které jsou určitou společností vyhrazeny jako čistě maskulinní či feminní. Rozdělení toho, co je výhradně považováno za mužské či naopak ženské, se častokrát liší. Tento rozdíl je dán vlivem odlišné interpretace jednotlivých kultur.
Floencze - 17. dubna 2014

3

1   1

gender


Slovo gender (anglicky, vysl. [džendr]; česky: rod) se používá k označení kulturně vytvořených rozdílů mezi muži a ženami. Pojem se začal užívat ve společenských vědách v druhé p [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   1

gender


rovné postavení mužů i žen; existují genderové organizace, které usilují o dosažení rovného postavení obou skupin (resp. o "zrovnoprávnění" žen)
Zdroj: klub.slovniky.cz

5

0   1

gender


Soudobé oznaèení pro kulturnì vzniklé rozdíly mezi pohlavími, které jsou èasto pøeceòované, skuteènou vìdou nedoložené èi pøirozené. Jsou pozùstatkem patriarchálního uspoøádán [..]
Zdroj: marxismus.cz

6

0   1

gender


Někdy je také nazýván sociálním pohlavím. Na rozdíl od pojmu pohlaví, který je chápán výhradně v biologickém smyslu, pojem gender označuje kulturně a historicky proměnlivé charakter [..]
Zdroj: gender.webnode.cz

7

0   1

gender


Vyjadruje sociálne a kultúrne konštruovanú rolu, priradenú mužom a ženám. Je to súbor vlastností, činností a znakov, podľa ktorých sa ľudia utvárajú a prezentujú ako muži a ženy. Rod sa formuje na základe výchovy, vzdelania, pod vplyvom prostredia, očakávaní, jazyka atď. a je časom a kultúrami meniteľný. Rod sa nerovn [..]
Zdroj: vzdelavanie.nadaciapontis.sk

8

0   1

gender


vyslov [džendr] z angličtiny rod, nikoliv ve smyslu gramatickém. Jedná se o sociální konstrukt, který vyjadřuje, že vlastnosti a chování spojované s obrazem muže a ženy jsou formovány kulturou a společností. Na rozdíl od pohlaví, které je univerzální kategorií a nemění se podle času či místa, působení genderu ukazuje, [..]
Zdroj: alternativazdola.cz

Přidat význam slova gender
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< fender goldsmith >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam