Význam genetiky
Co znamená slovo genetiky? Zde naleznete 3 významů slova genetiky. Můžete také přidat význam slova genetiky sami

1

2   0

genetiky


2. pád slova "genetika".
Genetika se zabývá dědičností a proměnlivostí organismů. U člověka se jedná o přenos určitých znaků z rodičů na děti. Může se jednat o znaky fyzické (barva oči, kůže, tvar postavy, znaménka) a také o povahové vlastnosti.
Genetika má využití v lékařství, pěstitelství a chovu.
Kata - 8. dubna 2014

2

2   0

genetiky


Genetika (z řec. gennaó γενναώ = plodím, rodím) je biologická věda, zabývající se dědičností i proměnlivostí organismů a jejími příčinami. Název souvisí též se slovem gen, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

genetiky


Slovo genetika vzniklo z řeckého „gennaó“ neboli plodím, rodím. Genetika je biologická věda, která zkoumá dědičnost a proměnlivost organismů a její příčiny. Gen, jako základ slova genetiky, označuje jednotku dědičné informace. Za zakladatele klasické genetiky je považován brněnský augustiniánský mnich a středoškolský profesor Johann Gregor Mendel, který se v 2. pol. 19. století zabýval hybridizačními pokusy u rostlin, nejčastěji u hrachu a pokusy prováděl na zahradě kláštera. Struktura DNA byla objevena v roce 1953 dvěma mladými vědci: Watsonem a Crickem, kteří vycházeli z poznatků předchozích experimentů jiných vědců. V dnešní době nacházíme význam genetiky například v zemědělství při šlechtění nových odrůd rostlin a v chovu zvířat. Genetické testy jsou důležitou součástí také dnešní kriminalistiky například při usvědčování zločinců.
Kamila - 5. října 2017

Přidat význam slova genetiky
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< rodného čísla drahých kamenů >>