Význam houby
Co znamená slovo houby? Zde naleznete 8 významů slova houby. Můžete také přidat význam slova houby sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

houby


''genitiv singuláru a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu substantiva houba'' | * | ve velmi nepatrné míře | * Anna Popelková: Na besedě | * Karel Václav Rais: Doma | málo, [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

houby


Ve slangu uživatelù drog se myslí obyèejnì halucinogenní houby, nejèastìji rodu Psylocibe (lysohlávky) - semilanceata (kopinatá), bohemica (èeská), cyanensis (modrající), a dále rodu Amanita (Amanita muscaria - muchomùrka èervená). Halucinogenní houby patøí mezi nejstarší halucinogenní látky, archeologické nálezy dokazují, že mìly významné místo v [..]
Zdroj: drogy-info.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

houby


jaderné heterotrofní nižší rostliny pøijímající živiny pohlcováním (slizovky) èi absorpcí
Zdroj: labo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

houby


samostatná říše eukaryotních stélkatých organismů, která ve svém těle neobsahuje chlorofyl a vyživuje se tedy získáváním živin z živých či mrtvých těl jiných organismů - heterotrofně, [..]
Zdroj: agromanual.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

houby


Houby (Fungi, dříve Mycophyta) představují velkou skupinu živých organismů dříve řazenou k rostlinám, ale nyní vyčleněnou jako samostatnou říši. Její zástupce lze nalézt po celé Zemi a vyskytují se me [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

houby


Houby (Fungi, dříve Mycophyta) představují velkou skupinu živých organismů dříve řazenou k rostlinám, ale nyní vyčleněnou jako samostatnou říši. Její zástupce lze nalézt po celé Zemi a vyskytují se me [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

houby


Houbovci (Porifera), či také houby (neplést s říší Fungi) nebo živočišné houby, jsou jednodušší většinou mořští živočichové s vakovitým tělem, výjimečně mohou dosahovat velikosti až 2 m. Bývají většin [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

houby


Houby (Fungi, dříve Mycophyta) představují velkou skupinu živých organismů dříve řazenou k rostlinám, ale nyní vyčleněnou jako samostatnou říši. Její zástupce lze nalézt po celé Zemi a vyskytují se me [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< hospodá?stvími hub >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam