Význam hub
Co znamená slovo hub? Zde naleznete 14 významů slova hub. Můžete také přidat význam slova hub sami

1

6 Thumbs up   1 Thumbs down

hub


Hub, nebo-li rozbočovač je aktivní prvek počítačové sítě, který slouží k propojení více počítačů. Hub veškerá data, která přijdou do jednoho portu, zkopíruje na všechny ostatní porty bez ohledu na pří [..]
Zdroj: svethardware.cz

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

hub


V původním slova smylu je hub (čti hab) rozbočovač, zařízení pro připojení počítač do sítě (například USB hub, ethernetový hub, apod.). V souvislosti s tím je použiván také termín “switch”. Ten ale narozdíl od hubu posílá pakety jen na ty porty, kam patří. Hub kopíruje síťový provoz na všechny pakety. V současnosti je ale jako hub označuje také místo, které je důležitým centrem dění v určitém odvětví a pracuje se tam třeba na významných inovacích (nejčastějším spojením je “technologický hub”). V angličtině to může být také letiště nebo třeba nádraží, které je významným dopravním uzlem a poskytuje řadu dalších možností spojení.
Zu - 11. prosince 2018

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

hub


Zariadenie na spojenie poèítaèov so sieou a posielanie všetkých dát všetkým poèítaèom.
Zdroj: tvorbastranky.sk

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hub


rozboèovaè - technické zaøízení, které umožòuje spojení více segmentù sítì dohromady. Je nahrazován èastìji switchem, který umí oddìlovat provoz na jednotlivých segmentech sítì.
Zdroj: labo.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hub


Rozboèovaè - napøíkad ethernetový hub nebo USB hub
Zdroj: it-slovnik.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hub


Zařízení sloužící k rozdělení internetového provozu na více počítačů v síti. Uzly jsou propojovány ve hvězdicové síťové topologii.
Zdroj: dsl.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hub


  rozboèovaè hypertext
Zdroj: klasici.sk (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hub


Rozbočovač
Zdroj: gamo.sk (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hub


–u m., též habík , zaøízení sloužící ke spojení poèítaèù v síti
Zdroj: pcslang.wz.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hub


rozboèovaè
Zdroj: david-zbiral.cz

11

1 Thumbs up   1 Thumbs down

hub


Může vyjadřovat:

- druhý pád množného čísla slova "houba". Jedná se o samostatnou říši živých organismů, vyskytujících se po celé Zemi. Houby jsou využívány v průmyslu i potravinářství.

- označení aktivního síťového prvku, rozbočovače
XSonnyk5 - 8. dubna 2014

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hub


Ethernetový hub nebo pouze hub, česky rozbočovač, je aktivní prvek počítačové sítě, který umožňuje její větvení a je základem sítí s hvězdicovou topologií. Chová se jako opakovač. To znamená, že veške [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hub


''genitiv plurálu substantiva houba'' | ''genitiv plurálu substantiva huba'' | dopravní uzel | rozbočovač | náboj kola
Zdroj: cs.wiktionary.org

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hub


obecnì, jde o termín popisující zažíuení pracující na 1. vrstvì a slouží jako centrum hvìzdicové topologie
Zdroj: horalek.org (offline)

<< houby integrity >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam