Význam hustota
Co znamená slovo hustota? Zde naleznete 14 významů slova hustota. Můžete také přidat význam slova hustota sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

hustota


Intenzita využití území, show_letteratel směrně nebo normativně stanovený pro hospodárné územně plánovací řešení, při smíšené funkční zóně jedno z porovnatelných hledisek. Uvádí se hustota obyvatel, z [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hustota


density
Zdroj: ped.muni.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hustota


Intenzita využití území, ukazatel smìrnì nebo normativnì stanovený pro hospodárné územnì plánovací øešení, pøi smíšené funkèní zónì jedno z porovnatelných hledisek. Uvádí se hustota obyvatel, zastavìní (plocha zastavìná budovami / ha), obytné plochy (obytná plocha ve všech podlažích /ha obytného útvaru). U bloku, lze stanovit hustotu zastavìní jako [..]
Zdroj: stavimedum.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hustota


v ekológii poèet jedincov na jednotku plochy.
Zdroj: gep.szm.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hustota


def....... - ekologická (= druhová) - poèet jedincù (nebo biomasa) vztažený na jednotku plochy biotopu (dostupná oblast èi kapacita, která mùže být populací osídlena) - populace (ang. population densi [..]
Zdroj: savci.upol.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hustota


Intenzita využití území, ukazatel směrně nebo normativně stanovený pro hospodárné územně plánovací řešení, při smíšené funkční zóně jedno z porovnatelných hledisek. Uvádí se hustota obyvatel, zastavěn [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hustota


Intenzita využití území, ukazatel smìrnì nebo normativnì stanovený pro hospodárné územnì plánovací øešení, pøi smíšené funkèní zónì jedno z porovnatelných hledisek. Uvádí se hustota obyvatel, zastavìn [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hustota


Intenzita využití území, ukazatel směrně nebo normativně stanovený pro hospodárné územně plánovací řešení, při smíšené funkční zóně jedno z porovnatelných hledisek. Uvádí se hustota obyvatel, zastavění (plocha zastavěná budovami / ha), obytné plochy (obytná plocha ve všech podlažích /ha obytného útvaru). U bloku, lze stanovit hustotu zastavění jako [..]
Zdroj: cip-stavby.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hustota


Intenzita využití území, ukazatel smìrnì nebo normativnì stanovený pro hospodárné územnì plánovací øešení, pøi smíšené funkèní zónì jedno z porovnatelných hledisek. Uvádí se hustota obyvatel, zastavìní (plocha zastavìná budovami / ha), obytné plochy (obytná plocha ve všech podlažích /ha obytného útvaru). U bloku, lze stanovit hustotu zastavìní jako [..]
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hustota


1.In an index, the frequency of duplicate values.2.In a data file, a percentage that indicates how full a data page is.3.In Analysis Services, the percentage of cells that contain data in a multidimen [..]
Zdroj: technet.microsoft.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hustota


Vlastnosť látky, ktorá je vyjadrená ako pomer jej hmotnosti k jej objemu.
Zdroj: kf.fpv.ukf.sk

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hustota


Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hustota


Hustota je pojem, používaný pro řadu různých veličin. Obvykle označuje množství (hmotnost, počet) něčeho vztažený na jednotku plochy či objemu. hustota – obvykle používané označení pro měrnou hmotnost [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hustota


množství vztažené k prostorové míře | * Aalborgská charta | * VERNE, Jules. Cesta do středu Země
Zdroj: cs.wiktionary.org

<< masér selection >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam