Význam hypertext
Co znamená slovo hypertext? Zde naleznete 10 významů slova hypertext. Můžete také přidat význam slova hypertext sami

1

2   0

hypertext


text obsahující odkazy na další dokumenty, které mohou být volbou odkazu zobrazeny.
Zdroj: labo.cz

2

2   0

hypertext


text skrývající hyperlinkové propojení na jiný dokument nebo na jiné místo v dokumentu. Po kliknutí na takto označený text se uživateli otevře dokument, na nějž text odkazoval. Usnadňu [..]
Zdroj: bezpecnyinternet.cz

3

2   0

hypertext


špeciálny druh databázy, v ktorom objekty (texty, obrazy, zvuky, programy a pod.) môžu byť tvorivo pospájané
Zdroj: amonitsro.sk

4

2   0

hypertext


V obecném smyslu jakýkoliv text, jehož jednotlivé části jsou vzájemně provázány a odkazují, na základě příbuzných témat, jedna na druhou. Příkladem hypertextu je Internet.
Zdroj: historiepocitacu.cz

5

2   0

hypertext


dokument nebo skupina dokumentů vzájemně provázaných odkazy. je záklamním principem fungování www stránek.
Zdroj: peacock.cz

6

2   0

hypertext


Text, ve kterém fungují nìkteré výrazy jako odkazy. Prostøednictvím tìchto odkazù se pøenesete na jinou èást dokumentu nebo na úplnì nový dokument. Nejznámìjší službou fungující [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

7

1   0

hypertext


Hypertext je způsob strukturování textu. Obsahuje tzv. hyperlinky neboli česky odkazy. Rovněž odkazuje i na jiné informace v systému a umožňuje snadné publikov [..]
Zdroj: pixio.cz

8

1   0

hypertext


text obsahující kromì bìžného textu také hypertextové odkazy
Zdroj: googledrive.com

9

1   1

hypertext


je informační systém, který zobrazuje informace v textu, který obsahuje návěstí odkazující na upřesnění nebo zdroje uváděných informací tzv. hyperlinky neboli hypertextové odkazy. Rovněž odkazuje i na jiné informace v systému a umožňuje snadné publikování, údržbu a vyhledávání těchto informací.
Zdroj: bezpecne-online.cz

10

0   0

hypertext


Hypertext je způsob strukturování textu, který není lineární. Obsahuje tzv. hyperlinky neboli česky (hypertextové) odkazy. Rovněž odkazuje i na jiné informace v systému a umožňuje snadn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova hypertext
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< hydrofyty chloroplast >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam