Význam hypertext
Co znamená slovo hypertext? Zde naleznete 10 významů slova hypertext. Můžete také přidat význam slova hypertext sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

hypertext


text obsahující odkazy na další dokumenty, které mohou být volbou odkazu zobrazeny.
Zdroj: labo.cz

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

hypertext


text skrývající hyperlinkové propojení na jiný dokument nebo na jiné místo v dokumentu. Po kliknutí na takto označený text se uživateli otevře dokument, na nějž text odkazoval. Usnadňuje orientaci v r [..]
Zdroj: bezpecnyinternet.cz

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

hypertext


špeciálny druh databázy, v ktorom objekty (texty, obrazy, zvuky, programy a pod.) môžu byť tvorivo pospájané
Zdroj: amonitsro.sk (offline)

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

hypertext


V obecném smyslu jakýkoliv text, jehož jednotlivé části jsou vzájemně provázány a odkazují, na základě příbuzných témat, jedna na druhou. Příkladem hypertextu je Internet.
Zdroj: historiepocitacu.cz

5

2 Thumbs up   0 Thumbs down

hypertext


dokument nebo skupina dokumentů vzájemně provázaných odkazy. je záklamním principem fungování www stránek.
Zdroj: peacock.cz

6

2 Thumbs up   0 Thumbs down

hypertext


Text, ve kterém fungují nìkteré výrazy jako odkazy. Prostøednictvím tìchto odkazù se pøenesete na jinou èást dokumentu nebo na úplnì nový dokument. Nejznámìjší službou fungující na principu hypertextu [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

hypertext


Hypertext je způsob strukturování textu. Obsahuje tzv. hyperlinky neboli česky odkazy. Rovněž odkazuje i na jiné informace v systému a umožňuje snadné publikov&aacut [..]
Zdroj: pixio.cz

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

hypertext


text obsahující kromì bìžného textu také hypertextové odkazy
Zdroj: googledrive.com (offline)

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

hypertext


je informační systém, který zobrazuje informace v textu, který obsahuje návěstí odkazující na upřesnění nebo zdroje uváděných informací tzv. hyperlinky neboli hypertextové odkazy. Rovněž odkazuje i na jiné informace v systému a umožňuje snadné publikování, údržbu a vyhledávání těchto informací.
Zdroj: bezpecne-online.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hypertext


Hypertext je způsob strukturování textu, který není lineární. Obsahuje tzv. hyperlinky neboli česky (hypertextové) odkazy. Rovněž odkazuje i na jiné informace v systému a umožňuje snadné publikování, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< hydrofyty chloroplast >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam