Význam hysterie
Co znamená slovo hysterie? Zde naleznete 5 významů slova hysterie. Můžete také přidat význam slova hysterie sami

1

0   0

hysterie


druh neurózy, pøi níž se vedle afektivních výbuchù a záchvatù mohou vyskytovat rùzné tìlesné pøíznaky (mdloby, ztráta zraku, øeèi, tøesavka, ochrnutí aj.) bez prokazatelné organické pøíèiny
Zdroj: help24.cz

2

0   0

hysterie


psychický stav s charakteristickou výraznou a nestabilní emotivitou (citlivostí), se sklonem k primitivním reakcím, pocitem životního neuspokojení. Moderní psychiatrie již termín pro jeho pejorativní konotace vůbec nepoužívá.
Zdroj: psychiatrie-marholdova.cz

3

0   0

hysterie


Hysterie (ze starořeckého ὑστἐρα [hystera] – děloha) je neurotická porucha, kterou charakterizuje citová labilita a sebestřednost se sklonem k teatrálnímu chování a afektům. Jiné příbuzné pojmy jsou: [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   1

hysterie


psychický stav, pro který je charakteristická výrazná a nestabilní emotivita, sklon k primitivním reakcím, pocity životního neuspokojení
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0   1

hysterie


neuróza projevující se prudkými polovìdomými citovými reakcemi, kolísavostí nálad, podráždìností
Zdroj: islo.cz

Přidat význam slova hysterie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< oikofobie pithiatický >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam