Význam imanentní
Co znamená slovo imanentní? Zde naleznete 4 významů slova imanentní. Můžete také přidat význam slova imanentní sami

1

6 Thumbs up   1 Thumbs down

imanentní


(lat. in-maneo, zůstávám uvnitř); to, co nepřesahuje, co je a zůstává uvnitř, nepřekračuje hranice.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

imanentní


nìèemu pøíslušné, vnitøní, bytostnì vlastní
Zdroj: islo.cz

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

imanentní


obsažený v nìèem, vyplývající z podstaty nìèeho, vlastní nìèemu
Zdroj: help24.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

imanentní


Imanence (z latinského „in-manere“) označuje to, co nepřesahuje, nýbrž zůstává, trvá, je obsaženo uvnitř. Odtud (něčemu) imanentní znamená v něčem obsažené, zahrnuté. Opakem je transcendence (přesah, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< iluminace implikace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam