Význam infiltrace
Co znamená slovo infiltrace? Zde naleznete 6 významů slova infiltrace. Můžete také přidat význam slova infiltrace sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

infiltrace


V politice pronikání do určité skupiny nebo organizace za účelem sledování, popřípadě skrytého ovlivňování její činnosti.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

infiltrace


prosakování, pronikání
Zdroj: islo.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

infiltrace


proniknutí cizí látky do pletiva,
Zdroj: agromanual.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

infiltrace


Prùsak srážkových vod pùdním profilem, je hlavním zdrojem podzemních vod. Velikost infiltrace závisí na propustnosti pùdy, na reliéfu terénu a rostlinném krytu pùdy.
Zdroj: mezistromy.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

infiltrace


Infiltrace je součást koloběhu vody, jedná se o vsakování vody do půdy a propustných hornin. Infiltrace je vedle kondenzací vodních par v půdě a kondenzací vodních par magmatu nejdůležitějším způsobem [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

infiltrace


Slovo infiltrace může znamenat : obecně synonymum pro slovo infiltrování - znamená pomalé vsakování kapaliny nebo plynu póry nějakého tělesa do jeho vnitřku infiltrační postřik – povrchová úprava živi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< inference infinitezimální >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam