Význam inovací
Co znamená slovo inovací? Zde naleznete 2 významů slova inovací. Můžete také přidat význam slova inovací sami

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

inovací


Odvozeno z latinského slovesa „innovare“ neboli obnovovat. Efekt inovací vidíme v účincích jejich zavedení do procesu a z výsledků potom můžeme odvodit, zda účinky inovací byly efektivní. Pojem inovace se v minulosti využíval především v ekonomické sféře a o jeho zavedení se zasloužil americký ekonom Josef Alois Schumpeter pocházející z Čech. Dříve bylo zavádění inovací chápáno negativně, v dnešní době jsou ale inovace neoddělitelnou součástí naší společnosti a dokazují ochotu riskovat podle předem promyšleného plánu. K největšímu rozvoji inovací došlo na přelomu 19. a 20. století během vědecko-technické revoluce. Mezi negativní inovace řadíme například vynalezení atomové bomby. Dnešní význam inovací je chápán především jako cesta jak získat konkurenční výhodu.
Kamila - 16. května 2019

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inovací


2. pád množného čísla od slova "inovace".
Inovace je nová myšlenka, metoda nebo vynález. Toto slovo je v dnešní době velmi oblíbené, protože proces inovace = úspora. Času, energie i peněz. Být inovativní znamená být kreativní, nebát se nových myšlenek a návrhů.
Kata - 8. dubna 2014
<< r.i.p cizích slov >>