Význam komplement
Co znamená slovo komplement? Zde naleznete 8 významů slova komplement. Můžete také přidat význam slova komplement sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

komplement


Výrobek, který není nahraditelný jiným výrobkem. Jsou to takové výrobky, které je nutné pro uspokojení potřeby užívat v určité kombinaci (lyže a vázání)
Zdroj: eakcie.cz

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

komplement


Komplementy jsou v teorii spotřebitele takové dva statky, u nichž ze spotřeby jednoho vyplývá spotřeba druhého. Pokud se zvýší cena jednoho statku, omezí spotřebitel poptávku po druhém statku. Křížová [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

komplement


Komplement je cizí slovo (latinského základu) pro doplněk. Používá se zejména v těchto významech: doplněk množiny – množinová operace komplement (svazy) – unární operace na prvcích některých svazů; ur [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

komplement


complement
Zdroj: ped.muni.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

komplement


Zboží spotøebovávané èasto v kombinaci; když cena zboží typu A roste, poptávka po zboží typu B klesá, stejnì jako poptávka po zboží typu A.
Zdroj: financni.webz.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

komplement


doplnìk, doplnìní
Zdroj: islo.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

komplement


Komplement (komplementový soubor, zkratka C) je soubor asi 40 sérových a membránových glykoproteinů, které slouží jako humorální složka nespecifické imunity (spolu s interferony a dalšími plazmatickým [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

komplement


Svaz je matematický pojem z algebry, konkrétněji z oboru teorie uspořádání, který vymezuje mezi uspořádanými množinami ty, které jsou uspořádány „rozumně“ (to znamená, že zachovávají suprema a infima) [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< koplanární komplexní rovina >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam