Význam koncept
Co znamená slovo koncept? Zde naleznete 5 významů slova koncept. Můžete také přidat význam slova koncept sami

1

2   0

koncept


– první pøedbìžné zpracování, návrh, náèrt
Zdroj: kingstyle.cz

2

0   0

koncept


návrh textu dokumentu nebo návrh vyřízení, z něhož je po schválení vydavatelem sestaven originál (čistopis). Metodický návod, příloha č. 10, č. j. AS-1709/1-2003
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

3

0   0

koncept


Koncept – návrh, ideové pojetí osnovy seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

4

0   0

koncept


Koncept (z lat. concipere, pojímat, počít a conceptum, pojaté, počaté) může být: první předbežné zpracování, návrh, náčrt (zejména textu); nákres, osnova, skica, rozvrh automobilov [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   1

koncept


1. první návrh textu, pøibližné vypracování textu, náèrt; 2. koncepce, pojetí, pojem
Zdroj: islo.cz

Přidat význam slova koncept
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< koncepce koncizní >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam