Význam korekce
Co znamená slovo korekce? Zde naleznete 11 významů slova korekce. Můžete také přidat význam slova korekce sami

1

2   1

korekce


oprava
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

1   0

korekce


Negativní cenová reakce, když ceny akcií klesají zhruba o jednu až dvě třetiny předcházejícího zisku. Na každém zdravém trhu občas dojde ke korekci. Korekci můžeme chápat i jako jakýkoliv protipohyb oproti trendu.
Zdroj: traders.cz

3

1   0

korekce


Pojem korekce známe především z výkazu Rozvaha tvořící součást roční účetní závěrky. Zatímco brutto ocenění odpovídá prakticky ocenění dle Zákona o účetnictví, korekce upra [..]
Zdroj: profitas.cz

4

0   0

korekce


Obrat nebo-li korekce stávajícího cenového trendu. Termín se nejèastìji používá pro vyjádøení poklesu cen po období jejich pøedešlého rùstu.
Zdroj: fxstreet.cz

5

0   0

korekce


Negace předešlého trendu (u kurzu akcie, dluhopisů, měny, úrokových sazeb apod.). Obvykle se hovoří o korekci tehdy, pokud má obrat trendu nádech „návratu ke správné hodnotě“. Je v [..]
Zdroj: nextfinance.cz

6

0   0

korekce


Negativní cenová reakce, když ceny akcií klesají zhruba o jednu až dvě třetiny předcházejícího zisku. Na každém zdravém trhu občas dojde ke korekci. Kor [..]
Zdroj: miras.cz

7

0   0

korekce


Jedná se o odstranění či zmírnění vady nebo chorobného stavu. Korekce je výraz používaný ve smyslu léčebného postupu – např. korekce refrakční vady pro brýle, kontaktní čočky [..]
Zdroj: cocky-optika.cz

8

0   0

korekce


oprava, náprava, zlepšení; cela pro nápravu vìzòù
Zdroj: islo.cz

9

0   0

korekce


Doèasný pokles ceny aktiva, který mùže trvat nìkolik hodin až mìsícù. Ke korekcím dochází i pøi silném býèím trendu a to napø. z dùvodu navyknutí si obchodníkù na vyšší cenu nebo z dùvodu doèasné možnosti levnìjších nákupù pro velkobchodníky.
Zdroj: silverbull.cz

10

0   0

korekce


Jedná se o pohyb ceny ve směru, který je opačný od hlavního trendu.
Zdroj: highsky.cz

11

0   1

korekce


correction
Zdroj: ped.muni.cz

Přidat význam slova korekce
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< konvoluce korektnost >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam