traders.cz

Website:http://www.traders.cz
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy4
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (178)

1

1   0

index


Ukazatel sloužící k měření výkonnosti určitého trhu nebo fondu. Např. PX-50 je akciový index Burzy cenných papírů Praha, PK-30 je index RM-Systému.
Zdroj: traders.cz

2

1   0

korekce


Negativní cenová reakce, když ceny akcií klesají zhruba o jednu až dvě třetiny předcházejícího zisku. Na každém zdravém trhu občas dojde ke korekci. Korekci můžeme chápat i jako jakýkoliv protipohyb oproti trendu.
Zdroj: traders.cz

3

1   0

spekulant - stag


Investor, který v krátkém čase nakupuje a prodává akcie, obvykle kvůli rychlému zisku.
Zdroj: traders.cz

4

0   0

akcie


Cenný papír reprezentující podíl na podniku. Majitel akcie je spolumajitelem příslušného podniku
Zdroj: traders.cz

5

0   0

alfa koeficient


Koeficient, který měří rozsah, ve kterém cenný papír překračuje nebo naopak nedosahuje návratnost při očekávané úrovni rizika (měřené beta koeficientem). Investice s pozitivním alfa-koeficientem vykazuje větší návratnost, ne [..]
Zdroj: traders.cz

6

0   0

aktivní správa


Forma správy investic, která spočívá v nákupu a prodeji finančních aktiv za účelem získání pozitivní výnosnosti upravené na riziko.
Zdroj: traders.cz

7

0   0

akvizice


Když jedna společnost získá kontrolu nad jinou společností. Při pokusech o nepřátelské převzetí může potencionální kupující společnost nabídnout cenu, která je mnohem lepší než aktuální tržní cena.
Zdroj: traders.cz

8

0   0

alikvotní úrokový výnos


Úrokový výnos mezi počátečním a konečným datem výnosového období. Představuje proporcionální část ročního úrokového výnosu.
Zdroj: traders.cz

9

0   0

alokace aktiv


Proces určení optimálního rozdělení investorova portfolia mezi dostupné třídy aktiv.
Zdroj: traders.cz

10

0   0

americká opce


Opce, která dává držiteli (kupci) opce právo koupit od výstavce (opce call), resp. prodat výstavci (opce put) určité množství pokladových aktiv za předem stanovenou realizační (uplatňovací) cenu. U obou tříd opce (call i put) platí kontra [..]
Zdroj: traders.cz


Pro zobrazení všech definic slova 178 se přihlašte, prosím.