Význam lingvistika
Co znamená slovo lingvistika? Zde naleznete 9 významů slova lingvistika. Můžete také přidat význam slova lingvistika sami

1

0   0

lingvistika


nauka o jazyku | jazykověda, jazykozpyt
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

lingvistika


Jazykovìda, studující z nejrùznìjších úhlù existující jazyky, jejich formu, vývoj a souvislosti, pøièemž jazyk zkoumají v jiných souvislostech i vìdy další.
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

lingvistika


vìdecký obor, zabývající se studiem zákonitostí jazykù a øeèi. Studium zahrnuje syntaxi a sémantiku. Viz též Brockova oblast, determinace øeèí, jazyk, kognitivní lingvistika, mentáln [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

4

0   0

lingvistika


viz kognitivní lingvistika
Zdroj: fim.uhk.cz

5

0   0

lingvistika


vìda o jazyku (jazycích), zpravidla o jazyku pøirozeném médium
Zdroj: info.sks.cz

6

0   0

lingvistika


vìda o jazyku (jazycích), zpravidla o jazyku pøirozeném médium
Zdroj: web.sks.cz

7

0   0

lingvistika


Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk. Lze ji dělit na obecnou lingvistiku, aplikovanou lingvistiku a na jazykovědy jednotlivých jazyk [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

lingvistika


Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk. Lze ji dělit na obecnou lingvistiku, aplikovanou lingvistiku a na jazykovědy jednotlivých jazyk [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

lingvistika


Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk. Lze ji dělit na obecnou lingvistiku, aplikovanou lingvistiku a na jazykovědy jednotlivých jazyk [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova lingvistika
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< semiotika chytrý >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam