Význam list
Co znamená slovo list? Zde naleznete 13 významů slova list. Můžete také přidat význam slova list sami

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

list


List (folium, fylom) je postranní vegetativní orgán rostlin. Je omezeného vzrůstu[zdroj?] (dosahuje velikosti od několika milimetrů až po 2 metry čtvereční) a zpravidla do plochy rozšířený. Plošné roz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

list


list - anglicky "seznam", "výpis" èi "pøehled" - Z hlediska programování se jedná o kolekci objektù, která zachovává vnitøní uspoøádání prvkù.
Zdroj: it-slovnik.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

list


Ingredience ktera se pouziva do peciva, rika se tomu list, protoze z listu se vyrabi mouka a mouka je v pecivu.
Jarda - 30. října 2019

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

list


zelený plochý útvar na rostlině, ve kterém probíhá fotosyntéza | * | díl papíru | * | dopis | * | noviny, časopis | * | úřední nebo právní dokument | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

list


lau • lau rostliny • lau la'akau stromu • lau memei chlebovníku • laufala pandánu • lautī dračenky, Cordyline
Zdroj: dominicweb.eu

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

list


označení pro sdělení nebo rozkazy nejrůznějšího obsahu a formy. kol.: Slovníček archivní terminologie, s. 28
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

list


Ve stromové struktuře, element, který nemá žádné podřízené prvky.
Zdroj: technet.microsoft.com

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

list


Bez následníky člen dimenze.
Zdroj: technet.microsoft.com

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

list


  zoznam lite version
Zdroj: klasici.sk

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

list


Diplomatický materiál jsou všechny písemnosti, kterými se zabývá diplomatika. K vývoji diplomatického materiálu viz česká středověká diplomatika a česká novověká diplomatika.
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

list


List je takový vrchol stromu, který nemá žádné potomky, neboli je stupně 1. Každý konečný strom s alespoň dvěma vrcholy má nejméně jeden list různý od kořene.
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

list


Lišt je egyptská vesnice nacházející se jižně od Káhiry. Tato lokalita je známa především jako pohřebiště královských a elitních rodin z dob Střední říše. Nachází se zde pyramidy postavené faraony Ame [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

1 Thumbs up   2 Thumbs down

list


List má více významů: list – přídatný orgán rostlinného stonku, který slouží k fotosyntéze hrací karta – slangové označení pro jednu kartu, či označení hraní karet list papíru – označení pro jeden kus [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Lid jitrocel >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam