Význam list
Co znamená slovo list? Zde naleznete 12 významů slova list. Můžete také přidat význam slova list sami

1

3   0

list


List (folium, fylom) je postranní vegetativní orgán rostlin. Je omezeného vzrůstu[zdroj?] (dosahuje velikosti od několika milimetrů až po 2 metry čtvereční) a zpravidla do plochy rozšířený. Plošné roz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

2   0

list


list - anglicky "seznam", "výpis" èi "pøehled" - Z hlediska programování se jedná o kolekci objektù, která zachovává vnitøní uspoøádání prvkù.
Zdroj: it-slovnik.cz

3

0   0

list


zelený plochý útvar na rostlině, ve kterém probíhá fotosyntéza | * | díl papíru | * | dopis | * | noviny, časopis | * | úřední nebo právní dokument | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0   0

list


lau • lau rostliny • lau la'akau stromu • lau memei chlebovníku • laufala pandánu • lautī dračenky, Cordyline
Zdroj: dominicweb.eu

5

0   0

list


označení pro sdělení nebo rozkazy nejrůznějšího obsahu a formy. kol.: Slovníček archivní terminologie, s. 28
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

6

0   0

list


Ve stromové struktuře, element, který nemá žádné podřízené prvky.
Zdroj: technet.microsoft.com

7

0   0

list


Bez následníky člen dimenze.
Zdroj: technet.microsoft.com

8

0   0

list


  zoznam lite version
Zdroj: klasici.sk

9

0   0

list


Diplomatický materiál jsou všechny písemnosti, kterými se zabývá diplomatika. K vývoji diplomatického materiálu viz česká středověká diplomatika a česká novověká diplomatika.
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

list


List je takový vrchol stromu, který nemá žádné potomky, neboli je stupně 1. Každý konečný strom s alespoň dvěma vrcholy má nejméně jeden list různý od kořene.
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   0

list


Ingredience ktera se pouziva do peciva, rika se tomu list, protoze z listu se vyrabi mouka a mouka je v pecivu.
Jarda - 30. října 2019

12

1   2

list


List má více významů: list – přídatný orgán rostlinného stonku, který slouží k fotosyntéze hrací karta – slangové označení pro jednu kartu, či označení hraní karet list papíru – označení pro jeden kus [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova list
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Lid jitrocel >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam