Význam nezaopatřené dítě
Co znamená slovo nezaopatřené dítě? Zde naleznete 2 významů slova nezaopatřené dítě. Můžete také přidat význam slova nezaopatřené dítě sami

1

1   1

nezaopatřené dítě


dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže a) se soustavně připravuje na budoucí povolání, b) se nemůže soustavně připravovat na bu [..]
Zdroj: business.center.cz

2

0   2

nezaopatřené dítě


Vlastní dítě pojištěného, dítě, které pojištěný osvojil nebo které mu bylo svěřeno do pěstounské péče, pokud splňuje podmínky nezaopatřenosti podle příslušných ustanovení zákona o státní sociální podpoře.
Zdroj: koop.cz

Přidat význam slova nezaopatřené dítě
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< nezletilost nezaměstnaný >>