Význam objektivní
Co znamená slovo objektivní? Zde naleznete 8 významů slova objektivní. Můžete také přidat význam slova objektivní sami

1

9 Thumbs up   1 Thumbs down

objektivní


Jako objektivní označujeme něco, co se týká objektu a je věcné. Jde o něco nestranného, co nezaujímá jednoznačné stanovisko a je názorově neutrální. Je to tedy skutečnost, která existuje nezávisle na mínění, hodnotách nebo názorech jedince nebo určité skupiny. Objektivní tvrzení nebo skutečnost je taková, kteár je založena na reálných faktech a ne na osobních doměnkách či ovlívněna individuálními zájmy a postojí. Objektivita je nezbytnou podmínkou výzkumu, jehož výsledkem mají být reprezentativní data. Od výzkumníka se očekává, že průběh výzkumu a internpretaci nebude ovlivňovat vlastními postoji, názory či přáním ohledně samotných výsledků. To je náročné zejména u výzkumů sociologických. Objektivita je požadována také od novinářů, kteří by měli veřejnosti poskytovat zejména ve zpravodajství nestranný pohled na události.
Zu - 11. prosince 2018

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

objektivní


"týkající se objektu, věcný; nestranný, neutrální; neosobní"
Zdroj: coznamena.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

objektivní


Opak subjektivního, nezávislé na vìdomí, existující bez ohledu na to, co si o tom myslíme, nevytvoøené vìdomím. V bìžné øeèi se èasto užívá ve smyslu „já za to nemohu“, nebo také „pravdivé“. [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

objektivní


existující nezávisle na subjektu
Zdroj: pppbruntal.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

objektivní


týkající se objektu, věcný nestranný, neutrální neosobní
Zdroj: online-slovnik.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

objektivní


existující nezávisle na subjektu
Zdroj: help24.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

objektivní


Objektivita může označovat: Objektivita (filosofie) Objektivita (žurnalistika) Objektivita (výzkum)
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

objektivní


týkající se objektu, vìcný; nestranný, neutrální; neosobní
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

<< objektivizmus objektivový >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam