Význam osoba blízká
Co znamená slovo osoba blízká? Zde naleznete 9 významů slova osoba blízká. Můžete také přidat význam slova osoba blízká sami

1

2   2

osoba blízká


Osoby blízké jsou manželé, příbuzní v řadě přímé, děti, sourozenci, zeť a snacha, a to kteréhokoli z manželů. Dále se za ně považují i takové osoby, jestliže by újmu, kterou ut [..]
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

0   0

osoba blízká


rozumí se příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel.Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z ni [..]
Zdroj: financeproradost.cz

3

0   0

osoba blízká


Příbuzný v přímé řadě, sourozenec a manžel.
Zdroj: rychla-hypoteka.cz

4

0   0

osoba blízká


je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen "partner"); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobné [..]
Zdroj: business.center.cz

5

0   0

osoba blízká


se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel a partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen t [..]
Zdroj: business.center.cz

6

0   0

osoba blízká


Příbuzní v řadě přímé (sourozenci a manžel). Patří sem i jiné osoby v poměru rodinném či obdobném, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně poc [..]
Zdroj: portal.pohoda.cz

7

0   0

osoba blízká


Osoba blízká je česká právní kategorie osob použitelná pro účely soukromého i veřejného práva. Za osobu blízkou se považují přímí příbuzní, manželé a registrovaní partneři, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   1

osoba blízká


rozumí se příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel.Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládaj&iac [..]
Zdroj: aliance-jkl.cz

9

0   1

osoba blízká


Osobou blízkou se rozumí příbuzný v přímé linii (tedy váš rodič nebo vaše dítě), osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťuje jako újmu vlastní. Je tedy možné, aby [..]
Zdroj: ferovajustice.cz

Přidat význam slova osoba blízká
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< nová cena pojišťovací agent >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam