Význam osobní údaje
Co znamená slovo osobní údaje? Zde naleznete 5 významů slova osobní údaje. Můžete také přidat význam slova osobní údaje sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

osobní údaje


údaje, na základě kterých lze identifikovat konkrétní osobu (např. rodné číslo)
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

osobní údaje


jakékoli informace, které lze přiřadit určité osobě. Při shromažďování, zpracovávání a přechovávání osobních dat je vždy nutno přesně určit účel, pro který jsou používána. [..]
Zdroj: bezpecnyinternet.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

osobní údaje


Jakákoliv informace týkající se urèeného nebo urèitelného subjektu údajù. Subjekt údajù se pova¾uje za urèený nebo urèitelný, jestli¾e lze subjekt údajù pøímo èi nepøímo identifikovat zejména na zákla [..]
Zdroj: datoveschranky.info

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

osobní údaje


jakékoli informace, které lze přiřadit určité osobě. Při shromažďování, zpracovávání a přechovávání osobních dat je vždy nutno přesně definovat účel.
Zdroj: bezpecne-online.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

osobní údaje


Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na zákla [..]
Zdroj: czechpoint.cz

<< osobní bankrot osobní vlastnictví >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam