Význam osobní údaje
Co znamená slovo osobní údaje? Zde naleznete 5 významů slova osobní údaje. Můžete také přidat význam slova osobní údaje sami

1

0   0

osobní údaje


údaje, na základě kterých lze identifikovat konkrétní osobu (např. rodné číslo)
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

0   0

osobní údaje


jakékoli informace, které lze přiřadit určité osobě. Při shromažďování, zpracovávání a přechovávání osobních dat je vždy nutno přesně určit účel, pro který jsou používána. [..]
Zdroj: bezpecnyinternet.cz

3

0   0

osobní údaje


Jakákoliv informace týkající se urèeného nebo urèitelného subjektu údajù. Subjekt údajù se pova¾uje za urèený nebo urèitelný, jestli¾e lze subjekt údajù pøímo èi nepøímo identifikovat zejména na zákla [..]
Zdroj: datoveschranky.info

4

0   0

osobní údaje


jakékoli informace, které lze přiřadit určité osobě. Při shromažďování, zpracovávání a přechovávání osobních dat je vždy nutno přesně definovat účel.
Zdroj: bezpecne-online.cz

5

0   0

osobní údaje


Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na zákla [..]
Zdroj: czechpoint.cz

Přidat význam slova osobní údaje
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< osobní bankrot osobní vlastnictví >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam