Význam předkupní právo
Co znamená slovo předkupní právo? Zde naleznete 23 významů slova předkupní právo. Můžete také přidat význam slova předkupní právo sami

1

2   0

předkupní právo


Předkupní právo přísluší tomu, komu musí být věc podle smlouvy nebo podle zákona nabídnuta ke koupi, kdyby ji povinná fyzická či právnická osoba hodlala prodat, popřípadě, bylo-li [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

2

1   0

předkupní právo


předkupní právo na nemovitost vzniká jen tehdy, jestliže toto právo vlastníci předem přiznali.
Zdroj: gservis.cz

3

0   0

předkupní právo


Přednostní oprávnění koupit určitou věc, kterou její vlastník prodává. V občanském zákoníku je uzákoněno předkupní právo podílových spoluvlastníků v případech, kdy některý spoluvlastník prodává svůj podíl. Jinak lze předkupní právo sjednat ve smlouvě. Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz

4

0   0

předkupní právo


Souhlas vlastníka nemovitosti s tím, že v případě prodeje nemovitost přednostně nabídne straně oprávněné z předkupního práva.
Zdroj: wuestenrot.cz

5

0   0

předkupní právo


Věcné právo k nemovitosti vkládané do katastru nemovitostí ve prospěch oprávněné osoby; v případě prodeje musí být nemovitost nabídnuta ke koupi jako první této oprávněné osobě.
Zdroj: rychla-hypoteka.cz

6

0   0

předkupní právo


Právo přednostní koupě (nejčastěji se setkáváme u nemovitostí se zákonným předkupním právem a to v případech, kdy nemovitost vlastní více spolumajitelů – podílových spoluvlastn [..]
Zdroj: vasmakler.cz

7

0   0

předkupní právo


Souhlas vlastníka nemovitosti s tím, že v případě prodeje nemovitost přednostně nabídne straně oprávněné z předkupního práva.
Zdroj: hypoteky-uvery-pujcky.cz

8

0   0

předkupní právo


Předkupní právo je právní vztah, kde na jedné straně vlastník nemovitosti má povinnost nabídnout nemovitost ke koupi osobě, firmě či instituci, která má předkupní právo. Pokud odmítne nemovitost koupit, poté vlastník nemovitosti může nabídnout kr koupi třetím osobám.
Zdroj: sosfinance.profiweb.cz

9

0   0

předkupní právo


Předkupní právo přísluší tomu, komu musí být věc podle smlouvy nebo podle zákona nabídnuta ke koupi, kdyby ji povinná fyzická či právnická osoba hodlala prodat, popřípadě, bylo-li [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

10

0   0

předkupní právo


předkupní právo na nemovitost vzniká jen tehdy, jestliže toto právo vlastníci předem přiznali.
Zdroj: cip-stavby.cz

11

0   0

předkupní právo


Předkupní právo přísluší tomu, komu musí být věc podle smlouvy nebo podle zákona nabídnuta ke koupi, kdyby ji povinná fyzická či právnická osoba hodlala prodat, popřípadě, bylo-li to dohodnuto, i jinak zcizit, nap ř. darovat. Předkupní právo může být sjednáno ve smlouvě kupní, ale i ve smlouvě směnné, na kterou se p [..]
Zdroj: cip-stavby.cz

12

0   0

předkupní právo


právo osoby požadovat, aby byla věc nejprve nabídnuta ke koupi této osobě. Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat, má předkupní právo. Předkupní právo může působit i vůči nástupcům kupují [..]
Zdroj: diskontreality.cz

13

0   0

předkupní právo


Předkupní právo přísluší tomu, komu musí být věc podle smlouvy nebo podle zákona nabídnuta ke koupi, kdyby ji povinná fyzick&aa [..]
Zdroj: gservis.cz

14

0   0

předkupní právo


Věcné právo k nemovitosti uvedené na listu vlastnictví ve prospěch oprávněné osoby, v případě prodeje musí být nemovitost nabídnuta ke koupi jako první této osobě.
Zdroj: metr2reality.cz

15

0   0

předkupní právo


Předkupní právo zajišťuje prodávajícímu, že subjekt, kterému věc prodává, mu v případě svého úmyslu tuto věc dále prodat, věc nabídne ke koupi jako prvnímu.
Zdroj: pujcky-nemovitosti.cz

16

0   0

předkupní právo


Toto právo umožňuje oprávněnému z tohoto práva požadovat po vlastníku věci aby mu přednostně nabídnul věc ke koupi v případě, bude–li ji chtít v budoucnu prodat.
Zdroj: pujcky-reality.cz

17

0   0

předkupní právo


právo osoby požadovat, aby byla věc nejprve nabídnuta ke koupi této osobě. Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat, má předkupní právo. P [..]
Zdroj: realitnislovnik.cz

18

0   0

předkupní právo


Souhlas vlastníka nemovitosti s tím, že v případě prodeje nemovitost přednostně nabídne straně oprávněné z předkupního práva.
Zdroj: simplyhome.cz

19

0   0

předkupní právo


Souhlas vlastníka nemovitosti s tím, že v případě prodeje nemovitost přednostně nabídne straně oprávněné z předkupního práva.
Zdroj: gigablast.com

20

1   1

předkupní právo


Předkupní právo zajišťuje prodávajícímu, že subjekt, kterému věc prodává, mu v případě svého úmyslu tuto věc dále prodat, věc nabídne ke koupi jako prvnímu.
Zdroj: pomuzemesdluhy.cz

21

0   0

předkupní právo


jedno z vedlejších ujednání, výhrad, u kupní smlouvy, jehož podstatou je povinnost dlužníka nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě (koupěchtivému [..]
Zdroj: nasepujcka.cz

22

0   0

předkupní právo


Předkupní právo je právo oprávněné osoby požadovat, aby při zcizení byla věc nejprve nabídnuta ke koupi této osobě. Jde ale pouze o povinnost zcizitele, oprávněná osoba předkupní pr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

23

0   1

předkupní právo


Souhlas vlastníka nemovitosti s tím, že v případě prodeje nemovitost přednostně nabídne straně oprávněné z předkupního práva. 
Zdroj: ostrava-hypoteky.cz

Přidat význam slova předkupní právo
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< průkaz energetické náročnosti budovy rezervační smlouva >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam