kupujemebydleni.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy38
Obdržené negativní hlasy26
Karma:11 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (78)

1

16 Thumbs up   2 Thumbs down

bytový dům


stavba určená pro bydlení, která má více než polovinu plochy místností sloužících k bydlení a má více než 3 samostatné byty. Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz (offline)

2

5 Thumbs up   2 Thumbs down

nabývací titul


je listina, kterou osoba získala vlastnické právo k nemovitosti (smlouva o převodu bytu do vlastnictví, kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí soudu ve věci dědického řízení, příklad licitátora, směnná smlouva). Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz (offline)

3

4 Thumbs up   2 Thumbs down

pribor


Prague InterBank Offered Rate – je pražská mezibankovní nabídková sazba. Jedná se o úrokovou sazbu, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je tedy třeba klíčová pro výši úroků u hypotečních úvěrů. Používá se často jako referenční, např. „ve výši 3 ... Čtěte více » [..]
Zdroj: kupujemebydleni.cz (offline)

4

3 Thumbs up   3 Thumbs down

jistina


je půjčený finanční obnos, z kterého dlužník platí věřiteli odměnu – úroky. Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz (offline)

5

3 Thumbs up   4 Thumbs down

plomba


Plomba v katastru nemovitostí vyjadřuje skutečnost, že v souboru popisných informací zapsaná vlastnická a jiná věcná práva a další zákonem stanovená práva k nemovitostem jsou dotčena změnou. Týká se vkladu práva do katastru nemovitostí, záznamu práva i poznámky. Je vyznačena na výpisu z katastru nemovitostí ... Čtěte více » [..]
Zdroj: kupujemebydleni.cz (offline)

6

2 Thumbs up   1 Thumbs down

domácnost


Domácnost je základní společenský a ekonomický subjekt (respektive společenská entita), který přichází na trh za účelem uspokojení svých potřeb. Příslušníci jednotlivých domácností si potřebují nebo i sami chtějí na trhu opatřit užitečné nebo vzácné statky určené pro jejich spotřebu. Vystupují jako kupující na trhu výrobků a služeb. ... Čtěte více [..]
Zdroj: kupujemebydleni.cz (offline)

7

2 Thumbs up   1 Thumbs down

exekuce


Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Tím je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připou [..]
Zdroj: kupujemebydleni.cz (offline)

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

katastr nemovitostí


soupis, popis a geometrické a polohové určení nemovitostí v rámci územního celku (např. ČR), ucelený aktualizovaný informační systém o pozemcích, vybraných nadzemních budovách spojených se zemí pevným základem a o právních vztazích, které se k nim vážou. Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz (offline)

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

reprodukční cena nemovitosti


Cena reprodukční (reprodukční pořizovací cena), za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou nemovitost pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Zjišťuje se u staveb buď pracně podrobným položkovým rozpočtem, nebo za pomoci agregovaných položek, nejčastěji však za pomoci technicko hospodářských ukazatelů (THU) – jednotkovýc [..]
Zdroj: kupujemebydleni.cz (offline)

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

sjm


Pojem společné jmění manželů je definováno jako: a) Majetek, který byl nabyt některým z manželů nebo i manželi společně za dobu trvání manželství. Co do společného jmění manželů nepatří: majetek, který některý z manželů získal dědictvím nebo darem majetek nabytý jedním z manželů náležící do výlučného vlastnictví tohoto ... Čtěte více » [..]
Zdroj: kupujemebydleni.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 78 se přihlašte, prosím.