Význam participace
Co znamená slovo participace? Zde naleznete 7 významů slova participace. Můžete také přidat význam slova participace sami

1

2   0

participace


úèast, spoluúèast, podíl na nìèem
Zdroj: help24.cz

2

1   0

participace


(lat. partem capere, mít účast), podílení, podílnictví.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

1   0

participace


Formální zahrnutí jednotlivcù do rozhodovacího procesu, do nìhož by pøedtím nemìli pøístup.
Zdroj: ewizard.cz

4

1   0

participace


nebo též spoluúèast zamìstnancù je vztah mezi  zamìstnavatelem a zamìstnancem, pøi kterém se zamìstnanec  podílí podle urèitých pravidel na majetku podniku, na  hospodá [..]
Zdroj: kslp.wz.cz

5

0   0

participace


účast
Zdroj: klub.slovniky.cz

6

0   0

participace


Podílnictví.
Zdroj: marxismus.cz

7

0   0

participace


Participace (z lat. partem capere, mít podíl) znamená sdílení něčeho, účast nebo podílení se na něčem. Odtud také participovat, podílet se, a participant, účastník či podílník. V [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova participace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< pansofie partikulární >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam