Význam per rollam
Co znamená slovo per rollam? Zde naleznete 5 významů slova per rollam. Můžete také přidat význam slova per rollam sami

1

10 Thumbs up   3 Thumbs down

per rollam


původní význam - oběžníkem, obíhající zpravou, pisemně,termín je používán pro označení způsobu hlasováni, např. usnesení přijaté per rollam znamená schválení usnesení mimo schůzi,a to souhlasnými podp [..]
Zdroj: senat.cz

2

4 Thumbs up   0 Thumbs down

per rollam


MŮŽE TZV. HLASOVÁNÍ PER ROLLEM NAHRADIT ZE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU USTANOVENÍ TZV. "Rozhodnutí mimo zasedání", KDYŽ MÁ JINÝ, V TOMTO ZÁKONĚ UVEDENÝ VÝZNAM - JDE O § 1210.
Bohuslav - 29. února 2016

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

per rollam


oběžníkem, písemně
Zdroj: business.center.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

per rollam


Obìžníkem; forma schvalování návrhu èleny orgány bez spoleèného jednání, návrh je zaslán obìžníkem a podepíše-li jej pøíslušná vìtšina, je návrh schválen.
Zdroj: marxismus.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

per rollam


oběžník; způsob, jakým lze přijmout "korespondenčně" rozhodnutí - dokument putuje od jednoho odpovědného ke druhému a každý připojí své stanovisko (např. představenstvo může schvalovat zálež [..]
Zdroj: klub.slovniky.cz

<< per annum petice >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam