Význam umění
Co znamená slovo umění? Zde naleznete 6 významů slova umění. Můžete také přidat význam slova umění sami

1

12 Thumbs up   4 Thumbs down

umění


Umění je forma vyjádření vlastních pocitů, myšlenek, osobnostních názorů a postojů prostřednictvím různých kreseb, maleb, rytin a podobných uměleckých stylů. V umění se odráží originalita a kreativita každého umělce. Pojem umění zahrnuje v širším kontextu i veškeré formy kultury - spadá sem např. divadlo, hudba, literatura nebo třeba kinematografie.
Floencze - 20. dubna 2014

2

6 Thumbs up   1 Thumbs down

umění


Umění coby součást kultury představuje a zahrnuje díla vytvořená lidmi, kteří vládnou význačnými dovednostmi, které neovládají všichni a výsledky své činnosti kultivují ducha a veřejnosti a esteticky na ni působí. Jinak je ale pojem umění těžko přesně definovatelný - to, co umění je a co už není, závisí třeba i na subjektivním vkusu. Jeho konkrétní podoby se také mění v čase. Umění v širším slova smyslu zahrnuje hudbu, výtvarnou, sochařskou, hereckou nebo literární činnost. Jako umění se v přeneseném slova smyslu označuje něco, co je náročné a dá to práci, takže to nedokáže každý (“Uvařit dobrou svíčkovou, to je umění!”). Umění je odvozené od zastaralého tvaru slovesa “uměti”.
Zu - 11. prosince 2018

3

3 Thumbs up   3 Thumbs down

umění


Umění je osobní vyjádření umělce pomocí jedné z jeho disciplín, mezi které patří například literatura, malířství, sochařství, hudba, módní návrhářství, kinematografie, řemeslné práce (truhlářství, kovářství), architektura, ...
XSonnyk5 - 8. dubna 2014

4

0 Thumbs up   7 Thumbs down

umění


Umění (od „uměti“, řecky τέχνη, techné, jako řemeslná technika) je součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit. Od rene [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   7 Thumbs down

umění


Umění (od „uměti“, řecky τέχνη, techné, jako řemeslná technika) je součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit. Od rene [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   7 Thumbs down

umění


Umění (od „uměti“, řecky τέχνη, techné, jako řemeslná technika) je součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit. Od rene [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org





<< dne narození evropské unie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam