Význam podání
Co znamená slovo podání? Zde naleznete 7 významů slova podání. Můžete také přidat význam slova podání sami

1

1   0

podání


Podání (také servis) je jeden ze základních tenisových úderů, kterým hráč uvádí míč do hry, a tím jí zahajuje. Na tento úkon má časový interval 25 sekund. Nohy jsou v klidovém po [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0   0

podání


přiblížení drženého předmětu směrem k jiné osobě či subjektu | * | předání oficiálních dokumentů či zásilky (instituci) | * | použití (léčiva) předepsaným způsobem | * [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0   0

podání


je nabídka  účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že byla rozdána čísla, musí být nabídka učiněna ústně a zvedn [..]
Zdroj: reality-news.cz

4

0   0

podání


Nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby zvednutím čísla a vyslovením částky ve výši alespoň nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat předešlé nabídky, a to nejméně o minimální příhoz.
Zdroj: eurodrazby.cz

5

0   0

podání


Podání může být: podání ruky – specifický typ pozdravu užívaný při společenském styku mezi lidmi oficiální předání dokumentu: písemnosti, úředního tiskopisu apod. elektronick [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   1

podání


úder, kterým se zahajuje hra. Provádí se vyhozením míče nad hlavu a jeho následným udeřením raketou. Míček musí směřovat do vymezeného prostoru na soupeřově straně kurtu
Zdroj: energysport.cz

7

0   1

podání


dokument došlý úřadu nebo v něm vzniklý, návrhy učiněné ústně do protokolu,  telegraficky nebo e-mailem a jiná sdělení včetně vlastního úředního záznamu, který se stává před [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

Přidat význam slova podání
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< décoder älä >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam