Význam prezentace
Co znamená slovo prezentace? Zde naleznete 7 významů slova prezentace. Můžete také přidat význam slova prezentace sami

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

prezentace


Prezentací rozumíme: výklad, ukázku něčeho, produkt vytvořený v počítačovém prezentačním programu (např. MS PowerPoint). Prezentačním programem potom rozumíme specializovanou počítačovou aplikaci, kte [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

prezentace


Pod pojmem prezentace se může skrývat výklad tématu či ukázka výrobku. Dále se může jednat o produkt vytvořený prezentačním programem (např. MS PowerPoint).
Zdroj: concept-one.cz

3

3 Thumbs up   2 Thumbs down

prezentace


– pøedstavení, pøedložení nìèeho
Zdroj: kingstyle.cz

4

5 Thumbs up   4 Thumbs down

prezentace


předvedení zboží, zjištění účasti osob
Zdroj: stolniceni.cz

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

prezentace


Výklad, ukázka něčeho
Zdroj: bontia.cz

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

prezentace


představení něčeho; označení pro dokument, který představuje určitou oblast (výrobek, firmu, projekt, návrh)
Zdroj: klub.slovniky.cz

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

prezentace


Ukázka zboží a služeb, èi výklad postup seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

<< prezence pricing >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam