Význam programování
Co znamená slovo programování? Zde naleznete 9 významů slova programování. Můžete také přidat význam slova programování sami

1

1   1

programování


Programování je proces zahrnující činnosti od návrhu algoritmu, psaní, testování a ladění zdrojového kódu počítačového programu (software), včetně následné údržby. Návrh algori [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

1   2

programování


odráží systémovost pomoci ve více programových dokumentech. Pomoc by měla být realizována ve více odvětvích současně a v dlouhodobě [..]
Zdroj: nuov.cz

3

1   2

programování


Programování je proces zahrnující činnosti od návrhu algoritmu, psaní, testování a ladění zdrojového kódu počítačového programu (software), včetně následné údržby. Návrh algori [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   2

programování


programming
Zdroj: ped.muni.cz

5

0   2

programování


Příprava a sestavování počítačových programů.
Zdroj: historiepocitacu.cz

6

0   2

programování


 – vzorce myšlení, jazyka a chování. V životě používáme různé strategie a v nich můžeme pokračovat nebo je můžeme rozvinout a dosáhnout tak větších úspěchů. Některé naše dosavadní strategie nám v současné době už nevyhovují.
Zdroj: kouc-koucink.cz

7

0   2

programování


 - Obdobné počítačovému programování, ale ne stejné. posloupnost vzorců myšlení a chování, jež utváří strategie dosahování výsledků.
Zdroj: kouc-koucink.cz

8

0   2

programování


Jeden z principů HSS, který znamená, že se pomoc realizuje prostřednictvím projektů naplňujících cíle programových dokumentů – operačních programů, NSRR a dalších strategický [..]
Zdroj: osf-mvcr.cz

9

0   2

programování


Tento princip znamená, že se pomoc realizuje nikoli na základě nekoncepčně předkládaných projektů, ale naopak prostřednictvím projektů naplňujících cíle programových dokumentů operačních programů, národního strategického referenčního rámce a dalších strategických dokumentů. Výsledkem je vzájemně integrovaný progr [..]
Zdroj: dotaceonline.cz

Přidat význam slova programování
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< programovací jazyk projektivní prostor >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam