Význam psychologie
Co znamená slovo psychologie? Zde naleznete 22 významů slova psychologie. Můžete také přidat význam slova psychologie sami

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


nauka o duševním životě | * | způsob myšlení určitého člověka nebo skupiny | * | psychologie
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


viz ekologická psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


Jedná se o nejdùležitìjší aspekt obchodování. Nìkteøí tradeøi uvádìjí, že úspìšné obchodování je 60% psychologie, 30% money-management a pouze 10% vstupní strategie.
Zdroj: fxstreet.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


viz atomistická psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


viz environmentální psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


viz evoluèní psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


viz gestaltistická psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


viz narativní psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


viz lidová psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


viz redukcionistická psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


viz smyslová psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


viz sociální psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


viz gestalt psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


viz vývojová psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


Psychologie je vědní obor zabývající se lidskou psychikou. Psychologové se snaží pochopit zákonitosti lidské psychiky a její dopad na společenské chování a využít získané vědomosti ke zlepšení lidské spokojenosti a zdraví. K léčebným účelům slouží psychoterapie.
stepuchy - 8. dubna 2014

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duše, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duše, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

18

0 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duše, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

19

0 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duše, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

20

0 Thumbs up   1 Thumbs down

psychologie


Psychologie (anglicky Hilgard´s Introduction to Psychology) je třetí aktualizované vydání knihy profesora psychologie na Yale University a Stanfordově univerzitě Ernesta Hilgarda v češtině z roku 2012 [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

21

0 Thumbs up   2 Thumbs down

psychologie


Ne zcela jednotná vìda zkoumající chování èlovìka a jeho duševní pochody, pùvodnì souèást filozofie. Její nesourodost vzniká tím, že vychází z rozdílných filozofických pøístupù, pøedevším mí [..]
Zdroj: marxismus.cz

22

0 Thumbs up   2 Thumbs down

psychologie


viz kognitivní psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

<< psychiatrie puberta >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam