Význam psychologie
Co znamená slovo psychologie? Zde naleznete 22 významů slova psychologie. Můžete také přidat význam slova psychologie sami

1

4   1

psychologie


nauka o duševním životě | * | způsob myšlení určitého člověka nebo skupiny | * | psychologie
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   1

psychologie


viz ekologická psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

3

0   1

psychologie


Jedná se o nejdùležitìjší aspekt obchodování. Nìkteøí tradeøi uvádìjí, že úspìšné obchodování je 60% psychologie, 30% money-management a pouze 10% vstupní strategie.
Zdroj: fxstreet.cz

4

0   1

psychologie


viz atomistická psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

5

0   1

psychologie


viz environmentální psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

6

0   1

psychologie


viz evoluèní psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

7

0   1

psychologie


viz gestaltistická psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

8

0   1

psychologie


viz narativní psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

9

0   1

psychologie


viz lidová psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

10

0   1

psychologie


viz redukcionistická psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

11

0   1

psychologie


viz smyslová psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

12

0   1

psychologie


viz sociální psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

13

0   1

psychologie


viz gestalt psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

14

0   1

psychologie


viz vývojová psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

15

0   1

psychologie


Psychologie je vědní obor zabývající se lidskou psychikou. Psychologové se snaží pochopit zákonitosti lidské psychiky a její dopad na společenské chování a využít získané vědomosti ke zlepšení lidské spokojenosti a zdraví. K léčebným účelům slouží psychoterapie.
stepuchy - 8. dubna 2014

16

0   1

psychologie


Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duše, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

17

0   1

psychologie


Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duše, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

18

0   1

psychologie


Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duše, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

19

0   1

psychologie


Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duše, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

20

0   1

psychologie


Psychologie (anglicky Hilgard´s Introduction to Psychology) je třetí aktualizované vydání knihy profesora psychologie na Yale University a Stanfordově univerzitě Ernesta Hilgarda v češtině [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

21

0   2

psychologie


Ne zcela jednotná vìda zkoumající chování èlovìka a jeho duševní pochody, pùvodnì souèást filozofie. Její nesourodost vzniká tím, že vychází z rozdílných filozofických [..]
Zdroj: marxismus.cz

22

0   2

psychologie


viz kognitivní psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

Přidat význam slova psychologie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< psychiatrie puberta >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam