Význam relaps
Co znamená slovo relaps? Zde naleznete 9 významů slova relaps. Můžete také přidat význam slova relaps sami

1

7   0

relaps


návrat příznaků nemoci
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   0

relaps


návrat nemoci během remise
Zdroj: deprese.psychoweb.cz

3

1   0

relaps


návrat choroby predtým už potlaèenej
Zdroj: lekari.sk

4

1   0

relaps


Relaps (etymologicky doslova „znovuvzplanutí“) nastává tehdy, když je člověk znovu zasažen stavem, který jej již v minulosti zasáhl. Může se jednat o medicínský či o psychologický [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   0

relaps


Návrat k pití nebo k užívání jiných drog po období abstinence, èasto doprovázený návratem pøíznakù závislosti. Rychlost, se kterou se pøíznaky závislosti vrátí, se považuje za klíèový indikátor posuzování stupnì závislosti. Relaps bývá doprovázen souborem pøíznakù oznaèovaných jako „syndrom porušení abstinen [..]
Zdroj: drogy-info.cz

6

0   0

relaps


Návrat k pití nebo k užívání jiných drog po období abstinence, èasto doprovázený návratem pøíznakù závislosti. Rychlost, se kterou se pøíznaky závislosti vrátí, se považuje za klíèový indikátor posuzování stupnì závislosti. Relaps bývá doprovázen souborem pøíznakù oznaèovaných jako „syndrom porušen [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

7

0   0

relaps


návrat nemoci během remise
Zdroj: schizofrenie.psychoweb.cz

8

0   0

relaps


– návrat aktivity onemocnění. Tento termín se používá u nemocí, u nichž je jasné, že je nelze jednou provždy z těla odstranit: u těchto nemocí lze léčbou dosáhnout pouze úpln [..]
Zdroj: kolorektum.cz

9

0   0

relaps


Návrat aktivity onkologického onemocnění. Tento termín se používá u nemocí, u nichž je jasné, že je nelze jednou provždy z těla odstranit: u těchto nemocí lze léčbou dosáhnout pouze úplného vymizení příznaků nemoci (tzv. remise), nikoli však úplné odstranění všech zhoubných buněk z těla (vyléčení). Viz také rec [..]
Zdroj: konizace.info

Přidat význam slova relaps
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< litmus lake >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam