Význam restituce
Co znamená slovo restituce? Zde naleznete 7 významů slova restituce. Můžete také přidat význam slova restituce sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

restituce


náhrada, kompenzace (vrácení majetku, odškodné)
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

restituce


Návrat do pùvodního právního stavu; zdánlivì vysoce humánní akt, nepøihlížející však nikdy k tomu, zda pùvodní stav byl spravedlivý. Nebere také nikdy na zøetel jak a dlouho se pùvodní stav vyvíj [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

restituce


je častý postup u památkových objektů i uměleckých děl, kdy na základě výsledků průzkumu je odkryt zachovalý, pozdější méně hodnotnou úpravou. Zakrytý původní vzhled či dílčí prvek, detail, konstrukce [..]
Zdroj: rady-kutilum.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

restituce


navrácení do pùvodního stavu
Zdroj: help24.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

restituce


Restituce je navrácení něčeho do původního stavu. Jako tzv. restitutio in integrum jde o nápravu způsobených škod obnovením původního právního stavu.
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

restituce


Restituce znamená obnovení, navrácení, uvedení do původního stavu, náhradu. a označuje: restituce – obnovení původního právního stavu, například vrácení majetku původnímu vlastníkovi Církevní restituc [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

restituce


Restituce ve fotografii je úprava perspektivního zkreslení, kdy se sbíhají zpravidla svislé linie, které působí rušivě zejména na snímcích architektury.
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< repo-operace restrukturalizace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam