Význam rezidenti
Co znamená slovo rezidenti? Zde naleznete 4 významů slova rezidenti. Můžete také přidat význam slova rezidenti sami

1

0   0

rezidenti


V¹echny domácí a zahranièní právnické a fyzické osoby, vèetnì poboèek zahranièních bank a zahranièních vlastníkù budov a pozemkù, kteøí mají centrum ekonomického zájmu v daném [..]
Zdroj: cechmal.cz

2

0   0

rezidenti


Všechny domácí a zahraniční právnické a fyzické osoby, včetně poboček zahraničních bank a zahraničních vlastníků budov a pozemků, kteří mají centrum ekonomického zájmu v daném území.
Zdroj: financialmarkets.cz

3

0   1

rezidenti


Všechny domácí a zahraniční právnické a fyzické osoby, včetně poboček zahraničních bank a zahraničních vlastníků budov a pozemků, kteří mají centrum ekonomického zájmu v daném [..]
Zdroj: nextfinance.cz

4

0   1

rezidenti


Veškeré domácí i zahraniční fyzické a právnické osoby, pobočky zahraničních bank, vlastníků pozemků a nemovitostí, s centrem ekonomického zájmu na daném území. Pokud se jedná o zahraniční FO či PO, jsou považovány za rezidenty až po prvním roce ekonomické aktivity v dané oblasti.
Zdroj: novaspolecnost.cz

Přidat význam slova rezidenti
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< resistence rezervní měna >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam