novaspolecnost.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy10
Obdržené negativní hlasy14
Karma:-3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (57)

1

4 Thumbs up   2 Thumbs down

Back office


Oddělení firmy, které zajišťuje administrativu a podporuje tak chod společnosti. Pod back office řadíme např. účetnictví, personální oddělení aj.
Zdroj: novaspolecnost.cz

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Produkt


Produkt může být jak výrobek, tak jiný výsledek lidské činnosti, který lze nabídnout na trhu a má schopnost zaujmout a uspokojit přání a potřeby zákazníka.
Zdroj: novaspolecnost.cz

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Státní rozpočet


Státní rozpočet představuje plán finančního hospodaření státu, většinou na období jednoho roku. Je navrhován vládou a schvalován poslaneckou sněmovnou. Příjmy státního rozpočtu jsou tvořeny převážně daněmi.
Zdroj: novaspolecnost.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Monopol


Monopol je podnik produkující konkrétní výrobek, se kterým ovládá většinu trhu a sám si tak stanoví cenu, která je mnohem vyšší, než by si mohla firma dovolit nasadit, kdyby měla schopného konkurenta.
Zdroj: novaspolecnost.cz

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

zákazník


Zákazník je fyzická či právnická osoba, která kupuje produkt. Uspokojení přání a potřeb zákazníka je podstatou marketingu.
Zdroj: novaspolecnost.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

agenda


Agenda nejčastěji představuje pracovní náplň a působnost určitého úřadu. Může být také použita ve významu programu konference či schůze, nebo programu (ve smyslu cílů) instituce.
Zdroj: novaspolecnost.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcie


Akcie je cenný papír, který představuje určitý majetkový podíl v akciové společnosti, kterou byl tento cenný papír vydán. Držitel akcie má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), právo účasti a hlasování na valné hromadě akcionářů, právo na úpis dalších akcií při zvýšení základního kapitálu, možnost být volen do orgánů společnosti, či práv [..]
Zdroj: novaspolecnost.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcionář


Akcionář je majitel akcie neboli podílník dané akciové společnosti. Může jít o fyzickou i právnickou osobu. Rozdělujeme majoritní a minoritní akcionáře. Majoritní akcionář má majoritní postavení, a to buď proto, že vlastní největší podíl akcií společnosti, nebo protože jedná s jinými akcionáři (či s jedním akcionářem) ve shodě a součet jejich akcií [..]
Zdroj: novaspolecnost.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcionár


Akcionář je majitel akcie neboli podílník dané akciové společnosti. Může jít o fyzickou i právnickou osobu. Rozdělujeme majoritní a minoritní akcionáře. Majoritní akcionář má majoritní postavení, a to buď proto, že vlastní největší podíl akcií společnosti, nebo protože jedná s jinými akcionáři (či s jedním akcionářem) ve shodě a součet jejich akcií [..]
Zdroj: novaspolecnost.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akciová společnost


Zdroj: novaspolecnost.cz   NSFW / 18+


Pro zobrazení všech definic slova 57 se přihlašte, prosím.