novaspolecnost.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy10
Obdržené negativní hlasy13
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (57)

1

4   1

back office


Oddělení firmy, které zajišťuje administrativu a podporuje tak chod společnosti. Pod back office řadíme např. účetnictví, personální oddělení aj.
Zdroj: novaspolecnost.cz

2

2   1

produkt


Produkt může být jak výrobek, tak jiný výsledek lidské činnosti, který lze nabídnout na trhu a má schopnost zaujmout a uspokojit přání a potřeby zákazníka.
Zdroj: novaspolecnost.cz

3

2   1

státní rozpočet


Státní rozpočet představuje plán finančního hospodaření státu, většinou na období jednoho roku. Je navrhován vládou a schvalován poslaneckou sněmovnou. Příjmy státního rozpočtu jsou tvořeny převážně daněmi.
Zdroj: novaspolecnost.cz

4

1   1

monopol


Monopol je podnik produkující konkrétní výrobek, se kterým ovládá většinu trhu a sám si tak stanoví cenu, která je mnohem vyšší, než by si mohla firma dovolit nasadit, kdyby měla schopného konkurenta.
Zdroj: novaspolecnost.cz

5

1   1

zákazník


Zákazník je fyzická či právnická osoba, která kupuje produkt. Uspokojení přání a potřeb zákazníka je podstatou marketingu.
Zdroj: novaspolecnost.cz

6

0   1

agenda


Agenda nejčastěji představuje pracovní náplň a působnost určitého úřadu. Může být také použita ve významu programu konference či schůze, nebo programu (ve smyslu cílů) instituce.
Zdroj: novaspolecnost.cz

7

0   1

akcie


Akcie je cenný papír, který představuje určitý majetkový podíl v akciové společnosti, kterou byl tento cenný papír vydán. Držitel akcie má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), právo účasti a hlasování na valné hromadě akcionářů, právo na úpis dalších akcií při zvýšení základního kapitálu, možnost být volen do orgánů společnosti, či práv [..]
Zdroj: novaspolecnost.cz

8

0   1

akcionář


Akcionář je majitel akcie neboli podílník dané akciové společnosti. Může jít o fyzickou i právnickou osobu. Rozdělujeme majoritní a minoritní akcionáře. Majoritní akcionář má majoritní postavení, a to buď proto, že vlastní největší podíl akcií společnosti, nebo protože jedná s jinými akcionáři (či s jedním akcionářem) ve shodě a součet jejich akcií [..]
Zdroj: novaspolecnost.cz

9

0   1

akciová společnost


Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž základní kapitál představuje daný počet akcií s určitou hodnotou. Postupem času se obchodováním s akciemi jejich hodnota mění. Základní kapitál a.s. je tvořen minimem dvou milionů korun, ale může dosáhnout i dvaceti milionů. Při zakoupení ready-made společnosti, máte tu výhodu, že kapitál je již spla [..]
Zdroj: novaspolecnost.cz

10

0   1

akontace


Akontace je pojem používající se v souvislosti s leasingem a prodejem na splátky. Nazýváme tak první splátku nebo zálohu, kterou musíme uhradit před zahájením splácení zbývající částky. Udává se jako procentní část ceny kupovaného produktu, např. auta. Výška akontace pak často ovlivňuje výši pozdějších splátek.
Zdroj: novaspolecnost.cz


Pro zobrazení všech definic slova 57 se přihlašte, prosím.