Význam rezignace
Co znamená slovo rezignace? Zde naleznete 10 významů slova rezignace. Můžete také přidat význam slova rezignace sami

1

0   0

rezignace


odstoupení z funkce či úřadu ''(používá se pro funkce vzniklé volbou, např. v případě poslance)'' | stav jedince provázený pasivní apatií, odevzdaností se osudu, smířením se s něčím | demise, abdik [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

rezignace


vzdání se (postu)
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0   0

rezignace


e Resignation, r Verzicht, e Verzichtleistung
Zdroj: pamprofi.cz

4

0   0

rezignace


psychický stav klienta s projevy pasivní apatie a odevzdání se svému osudu
Zdroj: pppbruntal.cz

5

0   0

rezignace


vzdání se úřadu či funkce neboli abdikace, jinak též demise. Člen Parlamentu ČR se může vzdát svého mandátu prohlášením učiněným osobně na schůzi komory, jejímž je členem.
Zdroj: senat.cz

6

0   0

rezignace


psychický stav klienta s projevy pasivní apatie a odevzdání se svému osudu
Zdroj: help24.cz

7

0   0

rezignace


psychický stav klienta s projevy pasivní apatie a odevzdání se svému osudu
Zdroj: pppcl.cz

8

0   0

rezignace


Rezignace (z francouzštiny résigner – rušit platnost, vzdát se určitého práva) označuje v základním významu činnost, kterou se král, císař vzdával nároku na trůn. V užším slova smyslu sám za sebe, v š [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

rezignace


Rezignace v psychologii označuje stav osoby, který je manifestován pasivní apatií vůči zátěži a odevzdaností sebe sama osudu.. K projevům jsou řazeny lhostejnost, depresivní stavy a bezmoc. Dochází k [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

1   2

rezignace


Vzdání se práva, odevzdání se. V politice odstoupení z funkce, na rozdíl od demise, která mívá pøesná pravidla.
Zdroj: marxismus.cz

Přidat význam slova rezignace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< abdikace seno >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam