Význam robot
Co znamená slovo robot? Zde naleznete 17 významů slova robot. Můžete také přidat význam slova robot sami

1

0   0

robot


''(zpravidla životně)'' samostatně pracující humanoidní stroj vykonávající určené úkoly | * | ''(zpravidla neživotně)'' přístroj vykonávající určitou činnost | * | android | — | ''genitiv plurá [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

robot


Softvérový program, ktorý je súčasťou vyhľadávača. Prechádza web, nasleduje odkazy, sťahuje text webových stránok a ukladá ich do databázy. Niekedy sa používajú aj výrazy spider alebo crawler.
Zdroj: amonitsro.sk

3

0   0

robot


Softwarový program, který je součástí vyhledávače. Prochází web, následuje odkazy, stahuje text webových stránek a ukládá je do databáze. Někdy se používají také výrazy spider nebo crawler.
Zdroj: czmi.cz

4

0   0

robot


indexovací nástroj vyhledávaèù, (mimo internet – automatický jedno èi víceúèelový stroj) Indexovací robot je program, který automaticky prolézá internet a indexuje si obsah jednotlivých stránek. [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

5

0   0

robot


Robot je označení pro program, který prohledává internet a na jednotlivých stránkách provádí předem naprogramované úkony. Nejčastějším a vítaným typem robota je tzv. spider nebo crawler. Jedná se o ro [..]
Zdroj: shoptet.cz

6

0   0

robot


speciální program, který je schopen automaticky procházet internetové stránky a provádí jejich evidenci a indexaci - zaøízení ovládané poèítaèem, schopné vnímat a analyzovat vlastnosti prostøedí, doro [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

7

0   0

robot


Robot (někdy též pavouk či anglicky crawler, spider) je speciální webová aplikace nebo počítačový program, který přes jednotlivé odkazy prochází internetové stránky a vykonává na nich určenou čin [..]
Zdroj: adaptic.cz

8

0   0

robot


viz crawler
Zdroj: mladypodnikatel.cz

9

0   0

robot


Mezinárodní slovo vynalezené Karlem Èapkem. V souvislosti s internetem je to webová aplikace èi program, který buï indexuje stránky nebo podle zadaných parametrù vyhledá to, co potøebujete. [..]
Zdroj: torreno.freepage.cz

10

0   0

robot


je program, který je navržený tak, aby automaticky vyšel ven a objevoval Internet k nejrůznějším účelům. Říká se mu také červ nebo plazivec/ webový plazivec, pavouci, červi, a může být využíván k obému: k vytvoření rejstříku obsahu na Internetu, tak jako to dělají Google crawlers /plazivci, nebo ke shromažďování jiných druhů informací jako třeba em [..]
Zdroj: bezpecne-online.cz

11

0   0

robot


Hráč s ortezou
Zdroj: skjicin2002.webnode.cz

12

0   0

robot


Robot je stroj pracující s určitou mírou samostatnosti, vykonávající určené úkoly, a to předepsaným způsobem a při různých mírách potřeby interakce s okolním světem a se zadavatelem: Robot je schopen [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0   0

robot


Robot je stroj pracující s určitou mírou samostatnosti, vykonávající určené úkoly, a to předepsaným způsobem a při různých mírách potřeby interakce s okolním světem a se zadavatelem: Robot je schopen [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0   0

robot


Bot (zkrácenina slova robot) může znamenat: Výpočetní technika Internetový bot – počítačový program, který vykonává automatizovanou činnost na internetu Zombie (počítač) – počítač ovládaný virem, část [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

1   1

robot


Pokud použijeme pojem robot i pro SW programy vykonávající činnosti automatizovaně, což je jejich principem, pak bude robotem každý program. To by ovšem zcela zamlžilo skutečný význam toho pojmu. Zůstal bych u definice, že robot je stroj a v IT bych ponechal původní definici a to automatizace činností či procesů.
boboidos - 6. června 2019

16

0   0

robot


Robot může být: robot – samostatně pracující automatický nebo poloautomatický stroj, například kuchyňský robot – kuchyňský strojek, malý elektrospotřebič, pomocník v kuchyni operační robot – složitý l [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

17

0   1

robot


("robot"): slovo "robot" (pùvodnì od slova "robota") pou¾il poprvé slavný èeský spisovatel Karel Èapek (1890-1938) ve své sci-fi høe "R.U.R." z r. 1920; slovo robot brzy zdomácnìlo snad ve v¹ech jazyc [..]
Zdroj: mprinstitute.org

Přidat význam slova robot
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< dva ?eský >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam