Význam senzomotorické stadium
Co znamená slovo senzomotorické stadium? Níže najdete jeden význam slova senzomotorické stadium Můžete také přidat význam slova senzomotorické stadium sami

1

0   0

senzomotorické stadium


(angl. sensomotor stadium) Piagetovo vývojové stadium (angl. Piaget's development stage), v jehož prùbìhu dítì (pøibližnì ve vìkovém rozmezí od narození do dvou let) postupnì pøizpùso [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

Přidat význam slova senzomotorické stadium
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< senzibilizace senzorická deprivace >>